Vaccinaties: Een Bijdrage aan een Betere Gezondheid in een Veranderende Wereld
27 June 2024

Vaccinaties hebben een belangrijke rol gespeeld bij het verhogen van de levensverwachting en het verminderen van de ziektelast. De laatste jaren is het vertrouwen in vaccinaties echter afgenomen. Daarom heeft het Active Citizenship Network (ACN) deze belangrijke kwestie naar voren gebracht in het Europese beleid.
Op 25 en 26 juni nam euPrevent deel aan een evenement georganiseerd door het ACN met als doel het vaccinatiebeleid te verbeteren. Het evenement bracht maatschappelijke organisaties en instellingen uit heel Europa samen om strategieën te bespreken om immunisatie van volwassenen te versterken en alle belanghebbenden erbij te betrekken.
Het immunisatieteam van het Regionale Kantoor voor Europa van de WHO, Siddhartha Sanka Datta en Siff Malue Nielsen, deelde waardevolle inzichten met de deelnemers. Ervaringen en best practices uit verschillende landen om immunisatie te bevorderen werden ook met de groep gedeeld.
In veel landen is een nationaal vaccinatieprogramma voor kinderen goed opgezet. Maar als het gaat om immunisatie van volwassenen, bestaan er nog steeds misvattingen. Daarom werden enkele belangrijke punten benadrukt:

  • Immunisatie is een levenslange inspanning: Immunisatie is essentieel voor het bevorderen van de volksgezondheid en het voorkomen van ziekten.
  • Aangepaste vaccinatiestrategieën: Deze moeten regiospecifiek zijn en voldoen aan lokale behoeften.
  • Geïnformeerde besluitvorming: Mensen moeten transparante informatie krijgen die zowel de voor- als nadelen van immunisatie uitlegt.
  • Gemakkelijke toegang tot vaccinatie: Regeringen en gezondheidsautoriteiten moeten immunisatieprocessen vereenvoudigen om grensoverschrijdende vaccinatie te vergemakkelijken.
  • Beheer van onderaf: Lokale gemeenschappen en maatschappelijke organisaties moeten worden aangemoedigd om deel te nemen aan het vaccinatieprogramma.
  • Meer gelijke kansen voor vaccinatie: Het overbruggen van de kloof tussen arm en rijk en het aanpakken van de behoeften van kwetsbare groepen die vaak over het hoofd worden gezien in vaccinatieprogramma’s. De behoeften van mensen in grensregio’s vereisen ook gecoördineerde actie van buurlanden.