Conferentie Impact van COVID-19 op de Euregio Maas-Rijn

16 december 2021

Algemene info

De projectpartners van het Interreg V-A EMR project “De impact van COVID-19 op de Euregio Maas-Rijn” willen u graag uitnodigen voor de slotconferentie op donderdag 16 december 2021.

Tijdens de COVID-19 pandemie hebben alle EU-landen verschillende maatregelen genomen om hun nationale belangen te beschermen. Het lijkt erop dat mensen die in grensgebieden wonen, zoals in de Euregio Maas-Rijn (EMR), meer invloed ondervinden van deze verschillende nationale maatregelen. Hun leven is immers altijd beïnvloed geweest door de grensoverschrijdende component enditwerd beperkt door de nationale maatregelen om COVID-19 aan te pakken. Is deze veronderstelling juist en wat zijn de precieze gevolgen van COVID-19 in de grensregio’s zoals de EMR? Dat is het doel van het project euPrevent COVID-19: de verspreiding van COVID-19 onder de bevolking in de EMR in relatie tot de verschillende nationale infectiepreventiemaatregelen te achterhalen. Dit moet de basis vormen voor het monitoren van de infectie en het opleggen of opheffen van bepaalde maatregelen. Dit project is ontwikkeld om gegevens te verzamelen over de prevalentie van antilichamen tegen COVID-19 en hoe dit zich verhoudt tot het gedrag van de bevolking in de drie EMR-landen.

Het doel van het project is om de impact van COVID-19 op een grensoverschrijdende regio als de EMR te beoordelen. Dit kan een showcase zijn voor andere grensregio’s in de EU, of zelfs wereldwijd. De betrokken partnerorganisaties zijn GGD Zuid Limburg, Stichting euPrevent, Maastricht UMC+, Gesundheitsamt des Kreises Düren, Gesundheitsamt des Kreises Heinsberg, Gesundheitsamt der StädteRegion Aachen, Sciensano, en de Duitstalige Gemeenschap van België.

Dit project bestaat uit twee delen: in het kwantitatieve onderdeel van het onderzoek werden bloedmonsters verzameld en geanalyseerd in twee rondes om de ontwikkeling van COVID-19 antilichamen onder EMR burgers te bekijken. Dit werd vervolgens in verband gebracht met de verschillende genomen maatregelen, het vaccinatiegedrag en de mobiliteitsbeperkingen in de EMR-landen. In het kwalitatieve onderdeel van het onderzoek werden regionale burgertoppen georganiseerd om inzicht te krijgen in hoe mensen COVID-19 hebben ervaren.

Op deze conferentie zullen niet alleen de resultaten van dit project worden gepresenteerd, maar ook andere interessante projecten en standpunten over COVID-19. Ons verslag en onze aanbevelingen zullen worden besproken met deskundigen uit Europa en daarbuiten.

Registratie

Registratie is gesloten.

Datum

16 december 2021 09:30 – 12:00

Locatie

Online

Deelname

Deelname is gratis

Simultaanvertaling (Nederlands, Frans, Duits en Engels)