Project euPrevent MRSA

Vanaf eind 20ste eeuw is het oversteken van landsgrenzen binnen de Europese Unie steeds makkelijker. Ook binnen de gezondheidszorg gaan patiënten vaker de grens over. Patiëntenveiligheid (zoals het beschermen van patiënten tegen infecties) is een grensoverschrijdend thema.

In 2009 wilden zorgorganisaties uit het grensgebied tussen Nederland en Duitsland dit probleem euregionaal aanpakken. Ze startten langs de hele Duits-Nederlandse grens het project EurSafety Health-Net. In de Euregio Maas-Rijn (EMR) wilden ook de Belgische regio’s meewerken in dit project. Daarom werd een administratief zelfstandig EurSafety Health-Net project gestart onder de naam euPrevent MRSA.

Projectdetails

Doelgroep: patiënten en burgers uit de EMR
Looptijd: 1 juli 2009 tot 30 juni 2012

Focus van het project

De projectpartners wilden patiënten beter beschermen tegen infectiegevaar bij grensoverschrijdende zorg in ziekenhuizen en verpleeghuizen in de EMR. Dit deden ze door:

 • Activiteiten: verschillende opleidingscampagnes, themadagen, publiekscampagnes en congressen informeerden burgers en professionals.
 • Kwaliteitszegel: het ontwikkelde kwaliteitszegel toonde welke ziekenhuizen en verpleeghuizen actief met infectiebestrijding aan de slag waren.
 • Samenwerking: organisaties werkten euregionaal samen op het gebied van infectiebestrijding. Tijdens en na het project.
 • Onderzoek: diverse onderzoeken brachten de situatie van dat moment in kaart.

Activiteiten

In het project euPrevent MRSA is veel aandacht besteed aan het uitwisselen van kennis. Met als doel om dezelfde informatie in de hele EMR te gebruiken. Het ging vooral om:

 1. Het overbrengen van standaard hygiëne maatregelen, zoals handhygiëne.
 2. Euregional Antibiotica Stewardship in ziekenhuizen, verpleegklinieken en bejaardencentra (het streven naar het bewust inzetten van antibiotica in de hele EMR).

Een aantal resultaten:

 • Dankzij een uitwisseling van ‘best practices’ zijn in Duitsland en België bepaalde efficiënte werkwijzen uit Nederland overgenomen.
 • Er is een aanpak overeengekomen die voor de hele EMR geldt: gezamenlijk bestrijden van multiresistente ziektekiemen.
 • Door publiekscampagnes zijn burgers geïnformeerd over handhygiëne, antibiotica en MRSA preventie.

Onderzoek

In het project zijn onderzoeken uitgevoerd, met volgende onderzoeksvragen:

 • Hoe vaak komt antibiotica resistentie voor in de 3 landen in de EMR?
 • Hoe verloopt de verspreiding van antibiotica resistente bacteriën binnen en tussen de zorginstellingen in de 3 landen van de EMR?
 • Hoe vaak komt infectie buiten het ziekenhuis voor (na opname)?

Er is een Euregionaal surveillance systeem opgericht: Een systematische surveillance (registratie, analyse en evaluatie) van infecties die in een ziekenhuis opgelopen zijn. Met dit systeem worden infectieproblemen beter erkend en preventiemaatregelen gerichter ingezet.

Samenwerking

Er ontstond een krachtig netwerk met meerdere subnetwerken in de EMR. Dit netwerk bestond primair uit ziekenhuizen. Vanaf het begin werden ook andere relevante instellingen betrokken. In totaal waren er ruim 150 instellingen uit de deelnemende regio’s betrokken bij het project:

Zo werd een duurzame basis gelegd voor euregionale samenwerking op het gebied van infectiebestrijding.

Kwaliteitszegel

Het kwaliteitszegel dat ontwikkeld is onder het project euPrevent MRSA wordt nog steeds gebruikt. Met het kwaliteitszegel toont een instelling aan dat ze zich actief inzet voor patiëntenveiligheid met prioriteit voor hygiëne en infectiepreventie. In eerste instantie is het kwaliteitszegel alleen voor ziekenhuizen ontwikkeld. Door de grote interesse is er ook een kwaliteitszegel ontwikkeld voor verzorgingstehuizen en revalidatieklinieken.

Evenementen

Terugblik

Congres 'Multiresistente gram-negatieve ziekteverwekkers'

13 maart 2013

Nieuws

15 December 2012

Gezondheidsprijs NRW 2012 voor infectieziektebestrijding