EMR Health Congres Indoor Environment

17-11-2014

Binnenmilieu / Indoor environment

Op dit moment is bij 50% van de woningen een binnenmilieuprobleem, met alle gezondheidsgevolgen van dien, zoals astma en COPD. Aan de andere kant vindt er nu veel nieuwbouw en renovatie plaats, met strenge isolatie-eisen en zonder automatisch rekening te houden met meer ventilatie van de woning. Zaak is om te voorkomen dat het binnenmilieuprobleem niet verergert.

RWTH Aachen (D) heeft taken en verantwoordelijkheden voor binnenmilieu. De provincie Limburg (NL) heeft beleid geformuleerd voor binnenmilieu voor het programma “Agenda Gezondheid en Zorg 2013-2015”.

Daarom is het Euregionale project In-site uitgevoerd in 2014. Deze samenwerking kan leiden tot een effectievere en efficiëntere aanpak van binnenmilieu, inclusief de problematiek rondom transnationale bewoning, energiezuinige woningen scholen en kinderopvang.

Allereerst is een inventarisatie uitgevoerd van taken, verantwoordelijkheden en binnenmilieuplannen aan Duitse en Nederlandse zijde. Met het symposium werden de partners van de inventarisatie en van bestaande netwerken uitgenodigd om kennis te maken met elkaar en te praten over mogelijke samenwerking tussen gezondheidspartners en bouwpartners.

Het project wordt in het kader van het INTERREG IV A-programma “Deutschland-Nederland 2007-2013” door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door het kaderproject 3 “Integratie en maatschappij / People to People” van de euregio rijn-maas-noord medegefinancierd. Het project wordt begeleid door het programmamanagement bij de euregio rijn-maas-noord en georganiseerd door de Provincie Limburg en RWTH Aachen Uniklinik.

Program

09.30 Walk in
10.00 Welcome
Deputé P. H. van Dijk | Province of Limburg, the Netherlands
10.30 National Institute for Public Health and Environment
RIVM, the Netherlands, Centre for Sustainability, Environment and Health
Organization and networks of indoor environment in the Netherlands
10.50 Prof. Wolfgang Dott
Hygiene and Environmental Health, RWTH Aachen, Germany
Organization and networks of indoor environment in Nordrhein Westfalen
11.10 Coffee Break
11.30 Drs. Monique Meijerink
Public Health Service Limburg-North, The Netherlands
Actual projects, best practices, problems and interventions for indoor environment in Middle & North of Limburg, The Netherlands
11.50 Dr. Karl-Heinz Feldhoff
Gesundheitsamtes des Kreises Heinsberg, Germany
Chairman euPrevent (euregional), Chairman Aura
Actual projects, best practices, problems and interventions for indoor environment in Nordrhein Westfalen, Germany
12.10 MSc. Wendy Broers
Zuyd University, The Netherlands
Best practices sustainable buildings and indoor environment
12.30 Lunch
13.30 Ir. Gerard Hagen
Province of Limburg, Program coordinator Centre for Sustainable Environment
Upcoming Euregional project indoor environment (Interreg V)
13.50 Workshop
Explore possibilities of transnational harmonization and/or best practices
14.50 Coffee Break
15.00 Concluding Remarks