Project Gezond Binnenmilieu (HIE)

Project HIE staat voor Health Indoor Environment.

Mensen brengen gemiddeld 70% van hun tijd door in hun eigen huis. (bron: RIVM) Een goede luchtkwaliteit, ook in huurwoningen, is dus heel belangrijk. Het project ‘Gezond Binnenmilieu’ brengt in kaart welke problemen betrokkenen ervaren en welke methodes er al zijn om gezonde binnenmilieus in huurwoningen te realiseren. De bestaande kennis en ervaring uit Belgisch en Nederlands Limburg wordt uitgewisseld en gebundeld. Door infographics en een training worden de resultaten gedeeld en doorgegeven.

Projectkader

Doelgroep: huurders en verhuurders in Nederlands en Belgisch Limburg
Looptijd: 17 september 2018 – 30 juni 2019

Focus van het project

Het project ‘Gezond Binnenmilieu’ leidt tot

  • meer inzicht in de problemen die zowel huurders als verhuurders ervaren op het gebied van gezond wonen
  • kennis over de informatieve waarde van bestaande materialen en methoden, of ze gedragsverandering stimuleren en of ze haalbaar zijn.

De resultaten worden gedeeld met alle betrokkenen en gebruikt om de kwaliteit van het binnenmilieu van huurwoningen te verbeteren.

Onderzoek

Binnen het project wordt gericht onderzoek gedaan onder huurders, verhuurders en andere betrokkenen bij de kwaliteit van sociale huurwoningen. Zo wordt inzicht verkregen in de problemen die deze partijen ervaren op het gebied van gezond wonen. Daarnaast worden bestaande materialen en methodieken voor gezond wonen getoetst op informatieve waarde, stimulansen voor gedragsverandering en haalbaarheid. De doelgroepenquête wordt uitgevoerd in 3 regio’s in Belgisch en Nederlands Limburg. De inzichten worden gebruiken om meer gerichte bewustwordingsmaterialen en methodieken te ontwikkelen die de doelgroep bereiken en gedragsverandering daadwerkelijk stimuleren.

Activiteiten

Tijdens een afsluitend congres worden de resultaten van het project besproken met alle actoren die werken aan sociale woningbouw, binnenhuisvesting en milieu uit Belgisch en Nederlands Limburg. Tijdens dit congres wordt aan deze actoren ook een lezing aangeboden over gedragsverandering om er in de praktijk mee aan de slag te gaan.

Om de resultaten voor iedereen toegankelijk te maken worden ze visueel gepresenteerd aan de hand van één of meer infographics. Verder zullen de resultaten (evaluatie van bestaande materialen, behoeften en determinanten) in een rapport gebundeld worden.

De verworven inzichten kunnen stakeholders, zoals gemeenten en woningbouwverenigingen, inzetten bij toekomstige beleidsimplementatie en beleidsvoorbereiding met betrekking tot het preventieve beleid Milieugezondheidszorg.

Evenementen

Binnenkort

Slot congres HIE

20 June 2019

Nieuws

8 March 2019

Workshops over Gezond Wonen