Project Gezond Binnenmilieu (HIE)

Project HIE staat voor Healthy Indoor Environment.

Mensen brengen gemiddeld 70% van hun tijd door in hun eigen huis. (bron: RIVM) Een goede luchtkwaliteit, ook in woningen, is dus heel belangrijk. Het project ‘Gezond Binnenmilieu’ bracht in kaart welke problemen betrokkenen ervaren en welke methodes er al zijn om gezonde binnenmilieus in huurwoningen te realiseren. De bestaande kennis en ervaring uit Belgisch en Nederlands Limburg werd uitgewisseld en gebundeld. Door infographics en een afsluitend congres werden de resultaten gedeeld en doorgegeven.

Projectkader

Doelgroep: huurders en professionals in Nederlands en Belgisch Limburg
Looptijd: 17 september 2018 – 30 juni 2019

Focus van het project

Het project ‘Gezond Binnenmilieu’ heeft geleid tot

  • meer inzicht in de problemen die zowel huurders als professionals ervaren op het gebied van gezond wonen
  • kennis over de informatieve waarde van bestaande materialen en methoden,
  • inzicht in wat er nodig is om te komen tot gedragsverandering.

De resultaten werden gedeeld met alle betrokkenen en gebruikt om de kwaliteit van het binnenmilieu van huurwoningen te verbeteren.

Onderzoek

Binnen het project werd gericht onderzoek gedaan onder huurders, verhuurders en andere betrokkenen bij de kwaliteit van sociale huurwoningen. Zo werd inzicht verkregen in de problemen die deze partijen ervaren op het gebied van gezond wonen. Daarnaast werden bestaande materialen en methodieken voor gezond wonen getoetst op informatieve waarde, stimulansen voor gedragsverandering en haalbaarheid. De doelgroepbevraging werd uitgevoerd in 3 regio’s in Belgisch en in 3 regio’s in Nederlands Zuid-Limburg. De inzichten werden gebruikt om meer gerichte bewustwordingsmaterialen en methodieken te ontwikkelen die de doelgroep bereiken en gedragsverandering daadwerkelijk stimuleren. Lees meer hierover in het eindrapport.

Afsluitend congres

Tijdens een afsluitend congres werden de resultaten van het project besproken met alle actoren die werken aan sociale woningbouw, binnenhuisvesting en milieu uit Belgisch en Nederlands Limburg. Rob van Aalsburg gaf een presentatie over Binnenmilieu en Gezondheid. Marjanne Stranger gaf een presentatie over Binnenmilieu en Luchtkwaliteit. En afsluitend gaf Fran Bambust een lezing over Binnenmilieu en Goesting, waarin ze toelichtte wat er nodig is om tot gedragsverandering te komen. Op de eventpagina zijn de presentaties beschikbaar.

Resultaten

Om de resultaten voor iedereen toegankelijk te maken werden ze visueel gepresenteerd in twee infographics. Één infographic is gericht op burgers en toont het gewenste gedrag ‘Zet je raam open’. De andere infographic toont de opzet en uitkomsten van het project.

Verder werden de resultaten in een rapport gebundeld worden.

De verworven inzichten kunnen stakeholders, zoals gemeenten en woningbouwverenigingen, inzetten bij toekomstige beleidsimplementatie en beleidsvoorbereiding met betrekking tot het preventieve beleid Milieugezondheidszorg.

Evenementen

Terugblik

Slot congres HIE

20 juni 2019

Nieuws

8 March 2019

Workshops over Gezond Wonen