Grensoverschrijdende samenwerking gaat verder dan conferenties
7 July 2023

Deze week werd een LinkedIn-groep opgericht die zich richt op milieugezondheid in de Euregio Maas Rijn (EMR). Dit is een vervolg op de EMR-conferentie over milieugezondheid die op 22 juni in Eupen werd gehouden. Tijdens de conferentie kwamen de deelnemers tot het initiatief om een groep op te richten voor verdere, meer concrete en zinvolle uitwisselingen. De LinkedIn groep bestaat uit conferentiedeelnemers van verschillende niveaus (lokaal en regionaal) en met verschillende achtergronden (beleidsmakers en gezondheidswerkers).

De conferentie bereikte haar doel: het belichten van gemeenschappelijke uitdagingen op het gebied van de volksgezondheid in verband met het milieu in de EMR en het laten zien van lokale beste praktijken. De deelnemers realiseerden zich echter dat alleen vertrouwen op conferenties om kennis te delen onvoldoende is om het probleem aan te pakken. Het is slechts het begin van onze reis naar het vinden van oplossingen. Het is cruciaal om echte connecties met elkaar te maken en de opgedane kennis te consolideren. De LinkedIn groep zal dus de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie vergemakkelijken en een platform bieden voor leden om uitdagingen, moeilijkheden en specifieke behoeften te bespreken.

Brigitte van der Zanden, directeur van euPrevent, deelde haar visie hierop: “We delen vaak een enorme hoeveelheid kennis met elkaar zonder daar veel voor terug te krijgen. We hebben de neiging om binnen onze eigen expertisegebieden te blijven. Hoewel we deze beperking erkennen, is het overwinnen ervan een enorme uitdaging. We vragen ons vaak af hoe we dit patroon kunnen doorbreken, maar we hebben moeite om een antwoord te vinden. Dit is waar de LinkedIn groep van onschatbare waarde wordt voor het bevorderen van samenwerking op het gebied van milieugezondheid in de grensregio.”

Michael Dejozé, directeur van de EGTS Euregio Maas-Rijn, die de EMR-conferentie en euPrevent ondersteunde, voegt hieraan toe: “Het doel van de EGTS EMR is om de uitwisseling tussen belanghebbenden over allerlei onderwerpen, zoals gezondheidszorg en veiligheid, te vergemakkelijken. Aangezien de kwestie van milieugezondheid zich op het kruispunt van deze twee kwesties bevindt, juich ik het initiatief toe om een netwerk van gelijkgestemden op te zetten.” De oprichting van deze LinkedIn-groep sluit aan bij de behoeften van de deelnemers: in plaats van alleen maar te vertrouwen op presentaties, wordt er steeds meer nadruk gelegd op het aanmoedigen van divers engagement en het bevorderen van echte connecties, wederzijds begrip en duurzame samenwerking. Door de banden binnen de groep aan te halen, kunnen barrières worden overwonnen en kan informatie vrij worden gedeeld over de grenzen heen. Daarnaast creëert het een omgeving waarin organisaties zich op hun gemak voelen om hun uitdagingen te uiten en hulp te zoeken, wetende dat iemand binnen de groep wellicht ondersteuning kan bieden. Dit zijn de sleutels tot duurzame grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van milieugezondheid in de EMR!

Als je ook geïnteresseerd bent in de milieugezondheid in de EMR, kun je hier de groep “Environmental Protection and Health without Borders” (Milieubescherming en gezondheid zonder grenzen) vinden: https://www.linkedin.com/groups/12863264/.