Gezondheidsconferentie EMR: grensoverschrijdende bevordering van milieugezondheid
23 June 2023

We leven in de Euregio Maas-Rijn (EMR), waar nationale gezondheidssystemen en -beleid bestaan. Ons milieu kent echter geen grenzen. Dit roept een aantal interessante vragen op: Wat zijn de verschillen in milieugezondheid tussen de EMR-landen? Hoe beïnvloeden deze verschillen onze gezondheid en ons welzijn? Met welke uitdagingen worden gemeenschappen in de grensregio geconfronteerd terwijl hun gezondheid ernstig kan worden beïnvloed door milieufactoren uit buurlanden? Kunnen we samenwerken om deze verschillen te overbruggen, en hoe?

Dit zijn de belangrijkste vragen die aan bod kwamen tijdens de EMR-conferentie over milieu en gezondheid in Eupen op 22 juni. Deze conferentie was een initiatief van de EGTS EMR (Europese groepering voor territoriale samenwerking Euregio Maas-Rijn) en werd georganiseerd door euPrevent. Er kwamen ongeveer 50 gezondheidsdeskundigen, professionals, beleidsmakers en belanghebbenden uit de EMR en daarbuiten bijeen.

Dr. Bettina Menne van de WHO Regions for Health Network gaf een overzicht van de gezondheidsuitdagingen van klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor de grensregio. Dr. Odile Mekel van het North Rhine-Westphalian Centre for Health deed verslag van haar ervaringen met het gebruik van het Place Standard-instrument om burgers te betrekken bij de beoordeling van de kwaliteit van hun leefomgeving.

Daarnaast boden deskundigen uit België, Nederland en Duitsland hun visie op verschillende onderwerpen, waaronder:

– Klimaatverandering en hitte, met de concrete voorbeelden van hoe hittegezondheid wordt aangepakt binnen de beleidsdoelstellingen in Vlaanderen en Kerkrade,

– ziektelast en milieurechtvaardigheid, met inzichten van experts van Sciensano en RIVM,

– een gezonde leefomgeving, met speciale aandacht voor de manier waarop gezondheidsaspecten kunnen worden geïntegreerd in andere beleidsterreinen, zoals stadsplanning,

– milieurisicofactoren voor de gezondheid, met name lucht en geluid, en hoe deze worden aangepakt op euregionaal en nationaal niveau.

De conferentie bood een platform voor het uitwisselen van ervaringen en kennis over milieu en gezondheid en klimaatverandering. De deelnemers kregen een duidelijke boodschap mee, namelijk dat we de gezondheidsproblemen als gevolg van milieu en klimaatverandering in de grensregio alleen beter kunnen aanpakken door gezamenlijke actie.