Milieu- en klimaatgezondheid: een uitdaging over de grens
14 March 2024

Op 12 maart kwamen de euPrevent partners van de “Environmental Health”programmalijn bijeen in Heerlen om te discussiëren over milieugezondheidskwesties. De uitdagingen die het milieu en klimaatverandering met zich meebrengen voor de gezondheid zijn aanzienlijk, vooral omdat gezondheidssystemen beperkt zijn tot nationale grenzen, terwijl het milieu zelf geen grenzen kent. De partners zien grensregio’s echter als ideale locaties om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

Tijdens de bijeenkomst gaf Anna Veelen van GGD Zuid-Limburg inzicht in acties voor de concrete implementatie van warmteplannen in Nederland en een bijbehorend pilotprogramma in Zuid-Limburg. Partners uit Duitsland die met hun eigen lokale hitteplannen bezig zijn vonden de Nederlandse aanpak interessant en inspirerend. Dirk Philippsen van het district Düren sprak over de effecten van klimaatverandering op het milieu en de gezondheid en lichtte de maatregelen toe die in Düren zijn genomen. De toenemende ziekten en gezondheidsrisico’s langs snelwegen die nationale grenzen overschrijden trokken veel aandacht van de deelnemers.

Alle partners waren het erover eens dat er nog meer uitdagingen in het verschiet liggen en dat het cruciaal is om proactieve maatregelen te nemen en preventief te handelen voordat de risico’s werkelijkheid worden. We zijn daarom vastbesloten om de samenwerking te versterken, vooral op het gebied van moeilijke gezondheids- en milieukwesties.