Samen aan boord voor het Activiteiten Congres
7 December 2017

Het euregionale project ‘Senior Friendly Communities’ (SFC) presenteerde op donderdag 23 november 2017 het ‘Activiteiten Congres euPrevent SFC’ in Maastricht (NL). Belangrijk onderdeel daarvan was het activiteitenbuffet.

Het activiteitenbuffet

Dit buffet bestaat uit 15 preventieve (bestaande) activiteiten in de Euregio Maas-Rijn (EMR). De activiteiten richten zich op de psychische gezondheid van senioren met speciale aandacht voor dementie en ouderdomsdepressie. Projectdoelstelling is om deze activiteiten over de landsgrenzen van de Euregio Maas-Rijn uit te wisselen. De deelnemende gemeenten kunnen uit dit aanbod een aantal activiteiten selecteren en implementeren in de eigen gemeente.

It’s all about active ageing

De congresdag stond in het teken van het activiteitenbuffet, maar ook kennisdeling en informeel, grensoverschrijdend netwerken. Er werd verdieping gezocht in de thema’s rondom dementie en ouderdomsdepressie. Het was een interactief programma. De dag is op creatieve wijze visueel vastgelegd door een tekenaar.

Ochtendprogramma in historisch pand aan de oevers van de Maas

Gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen (Provincie Limburg, NL) en Jack Gerats, wethouder van Maastricht openden de congresdag in de Rebelle. Tijdens het plenaire programma sprak Dr. Machteld Huber over ‘Positieve gezondheid’: een nieuw, dynamisch concept van gezondheid. Zij lichtte toe hoe in haar concept meer wordt ingegaan op de kracht van de burger zelf. Prof. Dr. Liane Schirra-Weirich zoomde in op het onderwerp ‘ouder worden in de gemeente’. Ze gebruikte hiervoor de tandemfiets als metafoor. Waar het gaat om de participatiemogelijkheden voor mensen met dementie én hun mantelzorgers. Leadpartner Prof. Frans Verhey (Universiteit Maastricht) gaf een algemene update over het project. Uiteraard was er volop aandacht voor de introductie van de 15 activiteiten uit het activiteitenbuffet, gepresenteerd door Raymond Stijns van de GGD Zuid Limburg.

Aan boord bij de Scheldevallei, Rederij Stiphout

Na de lunch gingen de bezoekers aan boord van de Scheldevallei. De boot voer richting Belgische grens. Tijdens deze boottocht hadden de bezoekers ruimschoots de tijd om op de informatiemarkt meer te weten te komen over het activiteitenbuffet. Standhouders stonden de deelnemende gemeenten en andere geïnteresseerden uitvoerig te woord over de 15 verschillende activiteiten. Op het bovendek was een netwerkruimte ingericht waar bezoekers met elkaar in gesprek gingen.

Drukbezocht

Het congres werd drukbezocht. De deelnemende gemeenten waren aanwezig maar ook een groot aantal andere belangstellenden uit de EMR met interesse in dit project. In totaal zo’n 160 bezoekers. De reacties van de bezoekers waren enthousiast:
*** Ik vond het een inspirerende bijeenkomst. Goed georganiseerd op verrassende locatie(s).
*** We hebben een fijne dag gehad. Door de kennismaking met de activiteiten op de boot ook al aardig zicht op de inhoud van de activiteiten en onze voorkeuren. Leuk dat internationaal tintje.
*** Mijn eerste werkweek bij de gemeente Kerkrade en meteen mogen deelnemen aan het activiteiten congres euPrevent ‘Senior Friendly Communities’. Ik ben ontzettend enthousiast over dit project en de mensen waarmee ik al kennis heb mogen maken.

Bekijk hier de presentaties en de fotocollage van dit congres.

Live safely, enjoy live, stay involved

Het grootste gedeelte van 2017 stond in het teken van onderzoek. Er is voor iedere deelnemende gemeente in kaart gebracht hoe zij op dit moment hun senioren met beginnende dementie of ouderdomsdepressie én hun mantelzorgers ondersteunen. Nu het activiteitenbuffet is gepresenteerd kunnen de deelnemende gemeenten een maatwerkpakket van activiteiten selecteren en deze in de komende projectfase implementeren in de eigen gemeente.

‘Wij, het projectteam euPrevent SFC, staan klaar om de gemeenten te ondersteunen, zodat senioren in de Euregio Maas-Rijn met plezier blijven meedoen aan het dagelijkse leven.’ Aldus leadpartner Frans Verhey.

 

Het project Senior Friendly Communities wordt in het kader van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn uitgevoerd en met 983.167,50 euro door de Europese Unie en het Europees Fonds voor Regionale Managing Authority Interreg V-A Euregio Meuse-Rhine Ontwikkeling ondersteund. Daarnaast ontvangt het project co-financiering en betalen de projectpartners een eigen bijdrage.