Partner euPrevent stelt zich voor: Mondriaan (NL)
29 January 2018

Mondriaan, voor geestelijke gezondheid

We stellen Mondriaan graag aan u voor. Mondriaan is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Limburg met 37 behandellocaties. Jaarlijks bieden we zorg aan duizenden mensen. We hebben speciale behandelingen voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische of psychiatrische klachten en voor mensen met verslavingsproblematiek. Mondriaan biedt ook (Trans)forensische psychiatrie.

Preventie

In Nederland wordt naast behandeling van ziekte geïnvesteerd in het voorkomen ervan. Mondriaan wil bijdragen aan de positieve gezondheid van de EMR-burger. Preventie in de geestelijke gezondheidszorg is goed te vergelijken met andere duurzame maatschappelijke oplossingen. Denk aan het klimaat-neutraler maken van energievoorzieningen. Onze afdeling preventie heeft een uitgebreid aanbod. We bieden diverse preventiemogelijkheden op maat. We doen dit in het onderwijs, voor individuen of in het kader van bepaalde thema’s. Daarbij werken we samen met diverse partners, zoals de GGD. Ook bieden we monitoringsinstrumenten die een analyse mogelijk maken van een wijk en/of gemeente op het gebied van middelengebruik, doelgroepen en trends.

Met preventie zijn we goed op weg, maar we hebben nog veel ambities en nog veel winst te behalen. Mondriaan preventie is een gerenommeerde instelling. Graag willen we in het EMR samenwerkings-verband de komende jaren een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere groei van de kwaliteit van verslavingspreventie in de Euregio.

Over Mondriaan

Onze belangrijkste taak is mensen te helpen die door psychische aandoeningen gedurende kortere of langere tijd belemmerd worden in hun welzijn en functioneren. Ons uitgangspunt daarbij is: thuis als het kan, opgenomen als dat echt moet. Onze aanpak is oplossings- en samenwerkingsgericht en zoveel mogelijk op de persoon afgestemd.

Met meer dan 2.000 medewerkers is Mondriaan één van de grotere werkgevers in Limburg. We zijn een erkend opleidingsinstituut voor psychiaters, psychologen en verpleegkundig specialisten. Opleiden en wetenschappelijk onderzoek staan in dienst om, op basis van de nieuwste inzichten, onze zorg continu te verbeteren.