Stichting euPrevent

Om het netwerk optimaal te ondersteunen is in 2010 Stichting euPrevent opgericht.

Stichtingsbestuur

Vanwege het euregionale uitgangspunt van Stichting euPrevent bestaat het stichtingsbestuur uit personen afkomstig uit de gehele Euregio Maas-Rijn. De bestuursleden hebben goede kennis van de gezondheidsthema’s die in de programma’s bij euPrevent zijn ondergebracht. Ze hebben ook invloed in het werkveld.

Nanne de Vries

Hoogleraar gezondheids- bevordering, Universiteit Maastricht (Nederland)
Voorzitter

Sara Reekmans

Vertegenwoordiger voor Vlaanderen (België)
Secretaris

Frank Klaassen

Directeur GGD Zuid Limburg (Nederland)
Penningmeester

Markus Klamminger

Directeur NÖ LGA (Oostenrijk)

Hanno Kehren

Voorzitter regio Aken (Duitsland)

Anja Montforts

Kreis Heinsberg (Duitsland)

Antonios Antoniadis

Minister regering van Oost-België (België)

Kathy Firquet

Gedeputeerde van de provincie Luik (België)

Ondersteuningsbureau

De medewerkers van het ondersteuningsbureau van euPrevent faciliteren de partners binnen de programma’s en actuele activiteiten en zorgen voor de duurzame borging van de producten.

Brigitte van der Zanden

Directeur

Hui Wang

Projectmedewerker

Stichting euPrevent staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50357468. De naam euPrevent en het beeldmerk zijn geregistreerd en beschermd in de Europese Unie.