Waarden

De volgende waarden staan centraal in alle programma’s en projecten van euPrevent:

Euregionaal samenwerken

Wonen en werken in een euregio creëert bijzondere kansen. Door euregionale samenwerking gebruikt euPrevent de diversiteit van systemen, structuren en initiatieven in de grensregio als kracht. Het rijke pallet van kennis en ervaring dat dichtbij beschikbaar is, wordt euregionaal ingezet.

Burgerparticipatie

euPrevent vindt het belangrijk om alle stakeholders te betrekken in onze activiteiten. Ook de burger. Dit gebeurt op verschillende manieren:

  • Burgers worden vertegenwoordigd door burgerorganisaties, zelfhulpgroepen of patiëntenverenigingen.
  • Burgers hebben een actieve rol in projecten. Bijvoorbeeld in een burgerraad die gedurende een project actief geraadpleegd wordt.
  • In burgertops worden burgers gevraagd naar hun visie en ideeën.

Short impression of the 2 euregional Citizen Summits that were held in the Euregio Meuse-Rhine (Aachen and Eupen) in Februari 2019.

Kennisopbouw

Bij euPrevent gaan kennis en ervaring de grens over. Waar mogelijk proberen we deze kennis en ervaring vervolgens beschikbaar te maken voor iedereen. Dit doen we door:

  • Het organiseren van congressen, workshops en studiereizen,
  • Het schrijven en delen van publicaties,
  • Het ontwikkelen van online tools, die zelfstandig gebruikt kunnen worden.

Wetenschap

Naast het delen van bestaande kennis, wordt binnen euPrevent waar nodig ook nieuwe kennis ontwikkeld. Zo wordt sinds 2001 een euregionaal jongerenonderzoek gedaan, waardoor euregionaal vergelijkbare data beschikbaar wordt. Omdat er in de grensregio weinig vergelijkbare data beschikbaar is, hebben euPrevent, Sciensano, Kreis Düren en GGD Zuid Limburg een structureel samenwerkingsverband opgezet om deze data te verzamelen en beschikbaar te stellen. De resultaten hiervan wordt gedeeld met het publiek door middel van de online Euregional Health Atlas.

Duurzaamheid

euPrevent wil de kwaliteit van leven van de inwoners van de grensregio verbeteren. Alle activiteiten zijn daarom gericht op een duurzame impact. Ook binnen tijdelijke projecten wordt altijd gewaarborgd dat er een duurzaam resultaat is, dat ook na afloop van een project beschikbaar blijft.