Onze kaders

Onze grensoverschrijdende samenwerkingen zijn gebaseerd op de volgende drie kaders:

Positieve gezondheid

Een brede aanpak die zich richt op het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. De nadruk ligt niet op de ziekte, maar op mensen zelf, hun veerkracht en wat hun leven zinvol maakt.

Meer informatie:
https://iph.nl/positieve-gezondheid/wat-is-het
http://www.louisbolk.org/health-nutrition/…

De focus in al onze programma’s ligt daarom op empowerment en het patiëntenperspectief.

Health in All Policies (HiAP)

Een strategie die in 2006 door de WHO is opgesteld met als doel gezondheidsoverwegingen niet enkel op te nemen in beleidsvorming van de sector Zorg en Welzijn, maar in alle sectoren die van invloed zijn op gezondheid, zoals: Transport, Land- bouw en Landgebruik, Huisvesting, Openbare Orde en Veiligheid en Onderwijs.

Meer informatie:
http://www.euro.who.int/en/health-topics/…
Infographic Health in All Policies (HiAP)

Wij streven er daarom naar om waar mogelijk samen te werken met verschillende sectoren.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Blauwdruk om voor iedereen een betere en duurzamere toekomst te realiseren. Deze doelen pakken de mondiale uitdagingen aan waarmee we worden geconfronteerd, bijvoorbeeld op het gebied van armoede, ongelijkheid, klimaat, milieu, wel- vaart, vrede en gerechtigheid.

Meer informatie:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Wij streven ernaar deze doelen in 2030 te bereiken.