Ondersteuningsbureau

Het ondersteuningsbureau staat centraal aan de stichting van euPrevent en ondersteunt partners bij het waarmaken van de missie van euPrevent: het verhogen van de kwaliteit van leven van de inwoners van de grensregio.

euPrevent voor uw organisatie

euPrevent kan uw organisatie op verschillende manieren ondersteunen. Een kleine greep uit de dingen die wij doen:

Organiseren van activiteiten, workshops, citizen summits (burgertops) en studiedagen.

Lobbyen voor meer aandacht voor grensoverschrijdende gezondheid op EU-niveau.

Ondersteunen van EU-subsidieaanvragen.

Kennisoverdracht tussen gezondheidsorganisaties in de grensregio’s.

Het promoten van uw activiteiten in Brussel en bij de WHO.