Workshops over Gezond Wonen
8 March 2019

De unit Medische Milieukunde (MMK) van de GGD Zuid Limburg (NL), het Agentschap Zorg & Gezondheid Vlaanderen (BE), Logo Limburg (BE) en euPrevent (EMR) zijn samen gestart met een euregionaal project rond een gezond binnenmilieu.

Mensen brengen gemiddeld 70% van hun tijd door in hun eigen huis. (bron: RIVM) Een goede luchtkwaliteit, ook in huurwoningen, is dus heel belangrijk. Het project ‘Gezond Binnenmilieu’ brengt in kaart welke problemen betrokkenen ervaren en welke methodes er al zijn om gezonde binnenmilieus in huurwoningen te realiseren. De bestaande kennis en ervaring uit Belgisch en Nederlands Limburg wordt uitgewisseld en gebundeld. Door infographics en een training worden de resultaten gedeeld en doorgegeven.

In het voorjaar van 2019 worden zowel in Nederlands als Belgisch Limburg drie workshops georganiseerd met huurders en drie workshops met professionals (medewerkers van woningbouwverenigingen en gemeenten). Tijdens deze bijeenkomsten worden de deelnemers onder andere bevraagd over wat zij verstaan onder een gezond binnenmilieu, welke problemen zij ervaren, wat de motivatie is om iets aan deze problemen te doen en wat hiervoor nodig is. Daarnaast worden bestaande voorlichtingsmaterialen rond ventileren en luchten (folders, filmpjes en informatiebladen) geëvalueerd.

Wilt u meer weten over dit project of deelnemen aan deze workshops? Neem contact op via communication@euprevent.eu