Gezonde leefomgeving – een blik over de grenzen heen
14 October 2022

Hoe creëer je een gezondheidsbeschermende en duurzame leefomgeving? En hoe ziet het eruit aan de andere kant van de grens?

Deze vragen stonden centraal tijdens onze uitwisselingsdag met 40 gezondheidsprofessionals uit België en Nederland op 11 oktober in Hasselt. Deze activiteit is onderdeel van de grensoverschrijdende samenwerking van Logo Limburg en euPrevent. Verschillende deelnemers van België zijn van het Agentschap voor Zorg en Gezondheid, Logo’s en Sciensano. De Nederlandse deelnemers kwamen vooral van GGD Brabant, Zeeland en Zuid-Limburg.

Het doel van de uitwisseling is om te leren hoe collega’s van de andere kant van de grens aan dezelfde onderwerpen werken. Bijvoorbeeld verschillende instrumenten die gekoppeld zijn aan gezondheidsgegevens als onderbouwing voor het gezondheidsbeleid. Deze instrumenten hadden vooral betrekking op lucht en geluid, hitte en klimaat, en ruimtelijke plan- en visievorming.

De grensoverschrijdende uitwisseling werd gewaardeerd door de deelnemende professionals, omdat het de discussie over milieugezondheid verrijkte en meer mogelijkheden biedt voor toekomstige samenwerking.