Zitten jongeren alleen nog maar te gamen en zijn de meeste 55-plussers aan de drank?
1 February 2021

Hoe zit het nu écht? Gelukkig loopt het zo’n vaart niet. Maar toch geven bevindingen uit Euregionaal onderzoek aanleiding tot bezorgdheid.

Van oktober 2019 tot en met januari 2020 is er een onderzoek uitgevoerd door 11 partners uit de Euregio Maas-Rijn (EMR) en de West-Eifel (DE) in het kader van het project ‘euPrevent Social Norms Approach’. De resultaten zijn nu bekend. In dit onderzoek is het consumptiegedrag van jongeren (12-26 jaar) en 55-plussers uit de EMR en de West-Eifel in kaart gebracht. Jongeren werden bevraagd over hun eigen gedrag én wat zij denken dat leeftijdsgenoten doen als het gaat over het gebruik van alcohol, cannabis en gamen. De vragen voor 55-plussers gingen over alcohol- en medicijngebruik. Aan het onderzoek deden 4878 jongeren en 3122 55-plussers mee.

Invloed op de samenleving

Uit cijfers van behandelcentra, bevolkingsonderzoeken en gezondheidsstatistieken blijkt dat wij als samenleving worstelen met de omgang met producten zoals alcohol en medicijnen. Het zijn niet alleen onderzoekers die ons met de neus op de feiten drukken. In de dagelijkse realiteit merken we dat deze producten een rol spelen bij bijvoorbeeld verkeersongevallen, het ontstaan van (huiselijk) geweld en het verlies van gezonde levensjaren.

Een greep uit de onderzoeksresultaten

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat het niet allemaal kommer en kwel is.
Zo blijkt dat 37% van de bevraagde 55-plussers nooit alcohol drinkt, of in ieder geval in de laatste maand helemaal geen alcohol heeft gedronken. Van de 55-plussers dronk bijna een derde hoogstens 1 keer per week alcohol. De grote meerderheid (97% van de 55-plussers) is nooit dronken geweest of in ieder geval niet in de afgelopen maand. Maar liefst 97% van de 55-plussers is bewust bezig met verantwoord medicijngebruik.

Het jongerenonderzoek leert ons dat bijna een derde van de bevraagde jongeren nog nooit alcohol heeft gedronken en dat een derde af en toe wel eens drinkt maar dit niet in de afgelopen maand heeft gedaan. De meerderheid van de bevraagde jongeren (78%) heeft nog nooit cannabis gebruikt. Bijna een kwart van de jongeren gamet nooit.

Dit terwijl de indruk die jongeren en 55-plussers hebben van het gebruik door leeftijdsgenoten een veel negatiever beeld laat zien. De belangrijkste resultaten zijn beschikbaar gesteld in de online Euregional Health Atlas.

Euregionale bewustwordingscampagne

Deze onderzoeksresultaten worden gebruikt voor de ontwikkeling van een euregionale bewustwordingscampagne. Een campagne zonder ‘belerend vingertje’ en met positieve boodschappen. Hiervoor worden de cijfers gebruikt van het werkelijke consumptiegedrag van jongeren en 55-plussers uit de Euregio Maas-Rijn en de West-Eifel. Om op deze manier onjuiste vooroordelen weg te nemen.

Mensen worden op een positieve manier geïnspireerd om te kiezen voor een gezonde(re) leefstijl. De euregionale bewustwordingscampagne gaat in de loop van 2021 van start.

Dit project wordt ondersteund door het Interreg V-A programma Euregio Maas-Rijn.