Project euPrevent – Overgewicht

Het thema van de 5e euregionale gezondheidsconferentie was overgewicht: Een probleem dat in de hele Euregio Maas-Rijn (EMR) voorkomt. De aanpak van dit probleem was versnipperd. Organisaties uit de EMR wilden meer samenwerken en dit probleem euregionaal aanpakken.

Projectkader

Doelgroep: Kinderen en jongeren in de EMR
Looptijd: 1 juli 2008 – 31 oktober 2012

Focus van het project

Het doel van het project was tweeledig:

 1. grensoverschrijdende preventie van overgewicht bij kinderen en jongeren,
 2. een effectieve werkwijze ontwikkelen voor grensoverschrijdende samenwerking, ook rond andere thema’s.

Om deze doelen te bereiken, is er multimediaal, gezamenlijk en grensoverschrijdend gewerkt:

 • Multimediaal: hoe kunnen we efficiënt gebruik maken van opkomende online platforms en innovatieve marketing- en communicatiestrategieën inzetten?
  • Resultaat: een online kwaliteitsinstrument HEPStools + inzet van social media.
 • Gezamenlijk: hoe kunnen we meer gebruik maken van elkaars kennis en de lokale activiteiten euregionaal inzetten?
  • Resultaat: lokale activiteiten zijn euregionaal beschikbaar + gezamenlijke campagnes.
 • Grensoverschrijdend: hoe kunnen we effectief grensoverschrijdend samenwerken en eventuele taalbarrières en culturele verschillen overbruggen?
  • Resultaat: oprichting van de stichting euPrevent|EMR.

HEPS Tools

Professionals hadden behoefte aan een grensoverschrijdend kwaliteitsinstrument om organisaties te helpen hun gekozen beleid en activiteiten te onderzoeken en te verbeteren. HEPS tools for Schools (Healthy Eating and Physical activities at Schools) is een bestaand, gevalideerd kwaliteitsinstrument dat ontwikkeld is door 18 Universiteiten uit de EU. (link toevoegen) Voor dit project is het instrument doorontwikkeld:

 • Het instrument is vertaald in de drie EMR talen: Duits, Frans en Nederlands.
 • Het instrument is gedigitaliseerd en daardoor blijvend beschikbaar voor iedereen. Link toevoegen naar tools

Hoe de HEPS Tools na afloop van dit project zijn ingezet in de EMR lees je bij de HEPCOM projecten.

Grensoverschrijdende samenwerking

Duurzaam, euregionaal samenwerken. Nu in dit project. In de toekomst ook rond andere gezondheidsthema’s. Dat was het doel van deze grensoverschrijdende samenwerking. Mensen zijn op verschillende niveaus samengebracht: politici, beleidsmedewerkers, intermediairs en jongeren zelf.

 • Jongeren uit de hele EMR vormden samen een klankbord tijdens het project. Ze troffen elkaar op social media.
 • Intermediairs op het gebied van preventie van overgewicht wisselden kennis, ervaring en innovatieve projecten uit.
 • Aan het einde van het project was het netwerk uitgegroeid tot 193 organisaties. Naast de oorspronkelijke projectpartners waren andere organisaties uit de gebieden overheid, onderwijs, onderzoek, zorg en dienstverlening actief in het project.
 • De samenwerking tussen EMR politici en tussen EMR beleidsmedewerkers zou in de toekomst ook gebruikt worden voor andere thema’s. Stichting euPrevent | EMR is in 2010 opgericht om deze grensoverschrijdende samenwerking duurzaam te borgen.

Gezamenlijke activiteiten

Voorbeelden van gezamenlijke activiteiten:

 • Een aantal succesvolle, lokale programma’s werden vertaald in de drie EMR talen, waaronder een voedingsquiz en smaaklessen.
 • Om lichaamsbeweging te stimuleren is het programma Loop naar de maan (BE) uitgewerkt en breder inzetbaar gemaakt. Het programma, dat oorspronkelijk gericht was op schoolklassen, is toepasbaar gemaakt voor individueel gebruik en gebruik in het gezin.
 • In het basisonderwijs zijn kinderen uitgedaagd om creatief aan de slag te gaan met het thema ‘overgewicht’. Ze maakten met de klas een kunstwerk. Veel scholen hebben meegedaan aan deze wedstrijd. Uit alle inzendingen zijn 10 winnaars gekozen.
 • Scholen in het voortgezet onderwijs zijn gestimuleerd om schoolkantines gezonder in te richten. In alle regio’s is een lokale school met een voorbeeldfunctie gepresenteerd. Diverse schoolkantines kregen een certificaat.

Onderzoek

Binnen het project euPrevent – Overgewicht zijn volgende onderzoeken uitgevoerd:

 • Onderzoek naar prevalentie van overgewicht bij jongeren in de EMR (door master-studente van H.-H. Universität Düsseldorf).
 • Onderzoek naar rol en effect van medicatie bij ontstaan van overgewicht (door AIGS).
 • Onderzoek naar de bruikbaarheid van het kwaliteitsinstrument HEPS en aanpassingen voor het project (door Universiteit Maastricht en NIGZ).
 • Vergelijkend onderzoek naar beleid en mogelijkheden van scholen om middels gezonde voeding een bijdrage te leveren aan terugdringen van overgewicht bij leerlingen.

Evenementen

Terugblik

Familiedag Heinsberg

29 juni 2010

Nieuws

5 July 2014

euPrevent | EMR: registered Trademark

14 December 2011

The project euPrevent overweight on You Tube