Project euPrevent – HEPCOM

HEPCOM staat voor Promoting Healthy Eating and Physical activity in local communities.

Het HEPCOM project is een Europees online leerplatform dat lokale gemeenschappen, zoals scholen, gemeenten of wijken, ondersteunt bij preventie van overgewicht bij kinderen en jongeren. In de Euregio Maas-Rijn (EMR) zijn 15 lokale gemeenschappen door dit platform geholpen om hun aanpak op het gebied van gezond eten en bewegen te verbeteren.

Projectkader 1: HEPCOM EU
9 gemeenschappen in de EMR

Doelgroep: Kinderen en jongeren in de EMR
Looptijd: 1 juni 2014 – 31 december 2018

Projectkader 2: HEPCOM Limburg (NL)
voor 6 extra scholen

Doelgroep: Kinderen en jongeren in de Limburg
Looptijd: 1 juni 2014 – 31 mei 2015

Focus van het project

Organisaties in de Euregio Maas-Rijn (EMR) werken sinds 2008 samen aan preventie van overgewicht bij kinderen en jongeren. Lees hierover meer bij het project euPrevent – Overgewicht. Het kwaliteitsinstrument HEPS Tools is ontwikkeld binnen deze grensoverschrijdende samenwerking.

Het doel van de 2 HEPCOM projecten is preventie van overgewicht bij kinderen en jongeren in de EMR.

Binnen de 2 HEPCOM projecten is de HEPS Tools gebruikt om het beleid ten aanzien van gezond eten en bewegen te verbeteren in 15 lokale gemeenschappen in de EMR. Lokale professionals zijn getraind en begeleid in het gebruik van de HEPS Tools. De HEPS Tools blijft online beschikbaar en zijn hierdoor duurzaam inzetbaar.

HEPS Tool

De HEPS tools is bedoeld om samen met de verantwoordelijke van de school of gemeenschap een beleid op te zetten ten aanzien van gezond eten en bewegen. Dit beleid besteedt aandacht aan:

 • De behoeften en waarden van de gemeenschap en haar omgeving.
 • De doelen en doelstellingen van de gemeenschap.
 • De prioriteiten, taken en initiatieven om gezond eten en bewegen binnen de gemeenschap te bevorderen.
 • De middelen die beschikbaar zijn voor het ontwikkelen van het beleid.
 • Een implementatie-, controle- en evaluatieplan.

Resultaten

Het resultaat van de HEPCOM projecten is dat elke deelnemende gemeenschap een plan van aanpak heeft op het gebied van gezond eten en bewegen dat aansluit op de eigen behoeften.

Een paar concrete voorbeelden zijn:

 • Meer inzicht krijgen in de huidige situatie m.b.t. het aantal kinderen met overgewicht;
 • Meer inzicht krijgen in het eetpatroon en beweeggewoonten van de kinderen;
 • Meer navraag in de analyse wat de behoefte van de leerlingen en de ouders is;
 • Meer betrokkenheid van ouders bij de planning en implementatie van initiatieven op het gebied van gezonde voeging en bewegen;
 • Meer bijscholing voor leraren en betrokkenen om hun vaardigheden rondom deze thema’s te vergroten;
 • Meer aandacht voor bewegingspauzes op school;
 • Meer aandacht voor het goed schriftelijk opstellen van een gezond schoolbeleid.

Evenementen

Terugblik

HEPCOM Final Conference

4 december 2018

HEPCOM leerplatform stelt zich voor in België

23 maart 2018

HEPCOM leerplatform stelt zich voor in Nederland

12 april 2017 - 13 april 2017

Nieuws

16 November 2018

Van der Zanden at HEPCOM Final Conference

21 June 2014

First step HEPCOM