Gezamenlijke inspanningen in de strijd tegen overgewicht
22 March 2024

Tijdens een recente uitwisseling over overgewicht, georganiseerd door euPrevent, deelden verschillende partners hun inzichten.

Gezien de verschillende gezondheidsystemen in buurlanden staat de bevolking in grensregio’s voor grote uitdagingen. Bovendien kan de gezondheidstoestand van de bevolking sterk variëren als gezondheidsbevordering niet wordt gezien als een verplichte taak voor lokale overheden. Aan de andere kant is euregionale samenwerking nog steeds mogelijk als de betrokkenen zich inspannen om naar elkaar te luisteren en wederzijds begrip op te bouwen. Veel problemen zijn hetzelfde aan verschillende kanten van de grens, en van elkaar leren kan nuttig en zelfs effectiever zijn dan vanaf nul beginnen.

In de discussies kwam de Nederlandse aanpak van overgewicht naar voren als een opmerkelijk voorbeeld van best practice. Het nationale programma JOGG (Gezonde jeugd, Gezonde toekomst), dat een alomvattende, geïntegreerde aanpak van preventie hanteert, werd onder de aandacht gebracht. Met meer dan 200 deelnemende gemeenten staat JOGG model voor duurzame, gemeentebrede interventies.

Vlaamse initiatieven om overgewicht te bestrijden hebben ook de aandacht getrokken, met programma’s zoals “Ik heb een maatje” in Genk die innovatieve, gezinsgerichte strategieën laten zien. Door gezinnen te betrekken bij de planning van interventies en de onderliggende oorzaken aan te pakken, streven dergelijke initiatieven naar een holistische en duurzame impact.

Over het algemeen benadrukte de uitwisseling dat overgewicht een veelzijdig probleem is dat gezamenlijke inspanningen van verschillende sectoren vereist. Of het nu gaat om professionals, ondernemers, ouders of opvoeders – gezamenlijke actie is essentieel om de uitdagingen van overgewicht effectief aan te pakken en een gezondere levensstijl voor jongeren en gemeenschappen te bevorderen.