‘Over de grenzen heen: Ontbijtdebat’ over openbare dienstverlening en samenwerking tijdens de COVID-19-pandemie
9 February 2021

Op 9 februari organiseerde de Europese Commissie een ontbijtdebat voor het netwerk van nationale contactpunten voor grensbeheer, waarvoor ook de directeur van euPrevent, Brigitte van der Zanden, was uitgenodigd. Dit debat is de eerste sessie van een reeks ontbijtdebatten die bedoeld zijn om de aandacht te vestigen op manieren waarop de EU en de lidstaten belemmeringen voor grensoverschrijdende samenwerking kunnen verminderen en de bundeling van diensten langs de binnengrenzen van de EU kunnen bevorderen. Andere sprekers tijdens het debat zijn onder meer:

Pascal Boijmans, hoofd van de eenheid, DG Regio, Europese Commissie

Nicolas Rossignol, hoofd van de eenheid, ESPON

Dirk Peters, senior deskundige, DG Regio, Europese Commissie

Julia Winkler, EU-projectmanager, Gezondheidsagentschap van Neder-Oostenrijk, Healthacross Nathalie Verschelde, adjunct-hoofd van de eenheid, DG Regio, Europese Commissie

Jean Peyrony, directeur-generaal, De Mot

Martín Guillermo Ramirez, secretaris-generaal, AEBR

De sprekers bespraken de gevolgen van de COVID-pandemie voor de samenwerking in de Europese grensgebieden, de lessen die kunnen worden getrokken om de negatieve gevolgen van de pandemie op de langere termijn te verzachten, en de rol die grensoverschrijdende overheidsdiensten kunnen spelen bij herstelstrategieën na de COVID-pandemie.