Assessments Project ‘Senior Friendly Communities’ in volle gang
7 June 2017

In deze eerste, voorbereidende, fase van het project ‘Senior Friendly Communities’ worden assessments bij de deelnemende Belgische, Duitse en Nederlandse gemeenten afgenomen. Begin mei zijn de assessments gestart. Het doel is om te bepalen hoe de gemeenten op dit moment hun senioren met beginnende dementie of ouderdomsdepressie én hun mantelzorgers ondersteunen.

Mystery guest bezoekt gemeenten

Voor ieder assessment gaan een onderzoeker van de Universiteit Maastricht en de projectcoördinator van de betreffende regio samen op bezoek bij een deelnemende gemeente. De ervaring tot nu toe is een enthousiast ontvangst door de gemeenten, met koffie, vlaai en veel informatie. Het assessment bestaat grotendeels uit een vragenlijst. Deze lijst laat de gemeenten zelf beoordelen wat het bestaande aanbod voor de doelgroep senioren met beginnende dementie of ouderdomsdepressie én de mantelzorgers is. Deze informatie wordt aangevuld met resultaten van een bezoek door een “mystery guest” (een acteur die zich voordoet als een burger met een hulpvraag). Na afronding van het assessment krijgt elke gemeente een adviesrapport. Dit rapport is alleen inzichtelijk voor de betreffende gemeente zelf. In dit rapport staat wat de gemeente allemaal al geregeld heeft voor de doelgroep en waar nog ontwikkelpunten liggen. Het rapport helpt de gemeenten bij het maken van keuzes uit het activiteitenbuffet. Naar verwachting ontvangen de gemeenten hun eigen adviesrapport begin oktober.

Activiteitenbuffet: donderdag 23 november 2017

Op 23 november wordt er in de regio Zuid Limburg (NL) een conferentie georganiseerd waar het Activiteitenbuffet van het project ‘Senior Friendly Communities’ wordt gepresenteerd. Zet deze datum alvast in uw agenda. Details over de locatie en precieze aanvangs- en eindtijd volgen.

De activiteiten uit dit buffet zijn al bestaande projecten en activiteiten op het gebied van ouderen- en mantelzorgondersteuning. De deelnemende gemeenten kunnen uit dit aanbod een aantal activiteiten selecteren en implementeren in de eigen gemeente.