Nieuws

20 maart 2024 Project baant de weg voor intensieve cross-border samenwerking

De recente bijeenkomst van euPrevent-partners van de programmalijn “Verslaving” heeft laten zien hoe een euregionaal project een goede basis kan leggen voor duurzame grensoverschrijdende samenwerking. Veel partners namen deel aan het euPrevent project SNA (Social Norms Approach). Dit project eindigde in 2022, maar de duurzame relaties tussen de partners blijven bestaan en inspireren tot verdere […]

 

14 maart 2024 Milieu- en klimaatgezondheid: een uitdaging over de grens

Op 12 maart kwamen de euPrevent partners van de “Environmental Health”programmalijn bijeen in Heerlen om te discussiëren over milieugezondheidskwesties. De uitdagingen die het milieu en klimaatverandering met zich meebrengen voor de gezondheid zijn aanzienlijk, vooral omdat gezondheidssystemen beperkt zijn tot nationale grenzen, terwijl het milieu zelf geen grenzen kent. De partners zien grensregio’s echter als […]

 

11 maart 2024 Highlights uit de tweede netwerkbijeenkomst van de programmalijn “Mental Health”

De tweede bijeenkomst van partners in het programma voor geestelijke gezondheid richtte zich op het delen van expertise en het vinden van manieren om effectief samen te werken. Onze discussie spitste zich toe op hoe we gegevens over geestelijke gezondheid in de toekomst kunnen presenteren in de Euregionale Gezondheidsatlas / Euregional Health Atlas (EHA) en […]

 

7 maart 2024 Grensoverschrijdende samenwerking bevorderen: focus op infectieziekten

Om de grensoverschrijdende samenwerking te versterken, kwamen de partners van het euPrevent-netwerk gespecialiseerd in infectieziekten bijeen bij de GGD in Heerlen (Nederland). Het doel van de bijeenkomst was het verkennen van de huidige uitdagingen op dit gebied en het ontdekken van nieuwe mogelijkheden voor gezamenlijke initiatieven in de Euregio. Een van de belangrijkste gespreksonderwerpen was […]

 

Programma

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •