Nieuws

4 april 2024 ZonMW-project GRENSimpact is gelanceerd

euPrevent heeft ZonMW-financiering ontvangen voor het GRENSimpact-project en het project gaat officieel van start in februari 2024. ZonMW is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en -ontwikkeling. Het doel van ZonMW is het stimuleren van onderzoek en innovatie op het gebied van gezondheid, gezondheidszorg en welzijn door middel van gerichte financieringsprogramma’s. In samenwerking met GGD Zuid […]

 

26 maart 2024 euPrevent is nu een geassocieerd partner van het GALA-project (Gezondheidsregio Aken Innovatief Leren en Werken)!

Het GALA-project heeft als doel tools en modellen te ontwikkelen voor werkplekontwerp en competentiemanagement, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen in de regio Aken, en deze duurzaam te verspreiden. De focus ligt op vier hoofdthema’s: “Mens-Machine Interactie”, “Gezond Werken”, “Digitale Samenwerking”, en “Wendbaarheid/Innovatie”. Om de resultaten te verankeren wordt binnen het project een “Region […]

22 maart 2024 Gezamenlijke inspanningen in de strijd tegen overgewicht

Tijdens een recente uitwisseling over overgewicht, georganiseerd door euPrevent, deelden verschillende partners hun inzichten. Gezien de verschillende gezondheidsystemen in buurlanden staat de bevolking in grensregio’s voor grote uitdagingen. Bovendien kan de gezondheidstoestand van de bevolking sterk variëren als gezondheidsbevordering niet wordt gezien als een verplichte taak voor lokale overheden. Aan de andere kant is euregionale […]

 

20 maart 2024 Project baant de weg voor intensieve cross-border samenwerking

De recente bijeenkomst van euPrevent-partners van de programmalijn “Verslaving” heeft laten zien hoe een euregionaal project een goede basis kan leggen voor duurzame grensoverschrijdende samenwerking. Veel partners namen deel aan het euPrevent project SNA (Social Norms Approach). Dit project eindigde in 2022, maar de duurzame relaties tussen de partners blijven bestaan en inspireren tot verdere […]

 

Programma

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •