Het Limburgs Platform Verlaving (LPV)(BE) organiseert op 14 mei 2004 in Genk (BE) de studievoormiddag

‘Euregionaal Jongerenonderzoek:

De Limburgse resultaten en methodieken voor concrete werking in het secundair onderwijs.’

  • 8.30u: Onthaal
  • 9.00u: De stem van de jongeren, een videoreportage samengesteld door het CAD Limburg
  • 9.15u: Verwelkoming door Sonja Claes (gedeputeerde van Welzijn en Gezondheid)
  • 9.25u: Voorstelling conclusies uit de cijfergegevens van het Jongerenonderzoek 2002 door Liesbeth Bruckers (LUC)
  • 10.15u: Pauze
  • 10.30u: Alles onder controle… naar een andere aanpak van moeilijk schoolgedrag? door Gie Deboutte (Cego-stafmedewerker)
  • 11.15u: Preventiewerking en -beleid middelengebruik in het Secundair Onderwijs door Karin Borkelmans (CAD Limburg)
  • 12.00u: Vragenronde en conclusies door Ward Lambrechts (voorzitter LPV)