Lonely? Let’s unite! News! | August 2023
21 August 2023

Iedereen heeft wel eens met eenzaamheid te maken. Ook heel wat ouderen binnen de Euregio Maas-Rijn (EMR) geven aan dat ze zich eenzaam voelen. Niet iedereen ervaart eenzaamheid als negatief,  maar een blijvend gemis van sociale contacten of emotionele verbondenheid vergroot de kans op gezondheidsrisico’s.

Het euPrevent Profile-project had als doel een bijdrage leveren aan het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid bij ouderen. Op 31 augustus 2023 ronden we het project af. We brachten heel wat handvatten en tools in kaart om preventief te werken aan en rond eenzaamheid.

Wilt u aan de slag met één of meerdere van onze deliverables? Heeft u vragen over eenzaamheid? Of wilt u ondersteuning op het vlak van eenzaamheid? Neem dan zeker contact op met de projectpartner van uw regio!

In deze nieuwsbrief brengen we de volgende punten onder de aandacht:

Let’s unite! De deliverables van euPrevent Profile

1. Literatuurstudie
Om aan te sluiten bij de actualiteit met betrekking tot het thema eenzaamheid zijn twee uitgebreide literatuurstudies uitgevoerd met als doel het bepalen van de prevalentie en anderzijds welke interventies effectief zijn om eenzaamheid aan te pakken of te voorkomen.

Lees meer

2. Online overzicht ‘goede praktijken’
Het online overzicht is een bundeling van verschillende goede praktijken op het terrein van eenzaamheid die gericht zijn op het voorkomen en/of bestrijden van eenzaamheid bij ouderen.

Lees meer

3. Training voor professionals en niet-professionals
Deze handleiding is een nuttig instrument dat een theoretische en praktische achtergrond biedt aan mensen die een opleidingsmodule organiseren voor professionals (bv. verpleegkundigen) en niet-professionals (bv. vrijwilligers) om hen te informeren over eenzaamheid bij ouderen en hen handvaten te geven.

Lees meer

4. Gids voor intergenerationele uitwisseling
Deze gids geeft een overzicht van mogelijkheden om intergenerationele uitwisseling te stimuleren.

Lees meer

5. Theaterstuk ‘Sterrelicht’
Theater is een laagdrempelige manier om bewustzijn over eenzaamheid te creëren of te vergroten. ‘Sterrelicht’ is een theaterpakket, gemaakt door de Vlaamse regisseur Luc Stevens. Het is de verkorte versie van zijn theaterstuk ‘Sterrelicht en Appeltaart’. Het pakket is zo ontwikkeld dat geïnteresseerde organisaties er zelfstandig mee aan de slag kunnen gaan.

Lees meer

6. E-health applicaties
Het aantal e-Health-toepassingen is de afgelopen jaren toegenomen. Deze kunnen onder meer bestaan uit digitale hulpmiddelen of (slimme) toepassingen en kunnen verschillende doelen hebben, zoals het verbeteren van de lichamelijke of geestelijke gezondheid of het verstrekken van informatie.

Lees meer

7. Euregionale GezondheidsAtlas
Sinds enkele jaren is er een website met specifieke informatie over onderzoek ten behoeve van projecten in de Euregio Maas-Rijn (EMR). Voor het euPrevent PROFILE-project is informatie beschikbaar over eenzaamheid.

Lees meer

8. Routekaart voor professionals
Er bestaan tal van richtlijnen voor het werken met ouderen, al dan niet met betrekking tot het thema eenzaamheid. Daarom is er gekozen om geen nieuwe richtlijn te ontwikkelen maar om de bestaande onder de aandacht te brengen. Deze routekaart biedt u een overzicht van bestaande richtlijnen en helpt u om de meest geschikte te kiezen.

Lees meer

Regionale contactgegevens

1. UM
Universiteit Maastricht
Nederland
Frans Verhey, Niels Janssen en Marjolein de Vugt (NL):
info@alzheimercentrumlimburg.nl
niels.janssen@maastrichtuniversity.nl

2. GGD
GGD Zuid-Limburg
Nederland
Tel. 0031-(0)88-880 50 00
E-mail: https://www.ggdzl.nl/contact/contactformulier/
Website: https://www.ggdzl.nl/

3. Logo Limburg vzw
Logo Limburg vzw
België (Vlaanderen)
logo@logolimburg.be
++32 11 15 12 30

4. Bagso
BAGSO (Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen)
Duitsland
Silke Leicht
https://www.bagso.de/
leicht@bagso.de

5. ULiège
Universiteit van Luik
België (Wallonië)
Unité de Psychologie de la Sénéscence (UPsySen)
Quartier Agora – Place des Orateurs 1
Bâtiment Trifacultaire B33
400 Liège (Sart-Tilman)
upsysen@uliege.be
+32 4 366 28 46 / +32 4 366 20 81 (Secrétariat)
www.senescence.uliege.be

6. MC
Christelijke Mutualiteit
België (Wallonië)
Loïc Jacob
loic.jacob@mc.be

7. euPrevent
communication@euprevent.eu
www.euprevent.eu