euPrevent 2021 Factsheet
14 March 2022

Het belang van grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van volksgezondheid: euPrevent 2021 factsheet

2021 was een bewogen jaar. Terwijl de coronapandemie de gezondheidszorg en het dagelijks leven bleef beïnvloeden, bracht zij aan het licht dat complexe maatschappelijke problemen om een adequate respons vragen. Terwijl we COVID-19 blijven aanpakken, zijn we ons ook blijven richten op andere grote grensoverschrijdende uitdagingen op het gebied van volksgezondheid.

Zo hebben we het project euPrevent PROFILE opgestart, dat zich richt op het voorkomen en aanpakken van eenzaamheid onder ouderen in de Euregio Maas-Rijn. Ook hebben we vele burgertoppen georganiseerd voor verschillende onderwerpen, omdat we erkennen dat de stem van de burgers moet worden gehoord in grensoverschrijdend beleid.

We zijn er dan ook trots op dat we, ook in 2021, weer hard aan de weg hebben getimmerd om ons netwerk te versterken en de samenwerking tussen gezondheidsorganisaties in de grensregio te bevorderen.

Lees meer over de realisaties van euPrevent in 2021 in onze laatste factsheet.