b-solutions: toepassing van de AVG en nationale wetgeving
29 April 2021

euPrevent krijgt, samen met GGD Zuid Limburg en Sciensano, ondersteuning van een juridische expert met kennis van grensoverschrijdende instanties. Specifiek zullen we ondersteuning krijgen van een juridisch expert over het obstakel van de toepassing van de AVG en nationale wetgeving bij grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van volksgezondheid.

De COVID-19 pandemie heeft aangetoond dat een tijdige reactie van essentieel belang is. De verschillen tussen de lidstaten in de uitvoering van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het (ontbreken van) andere nationale of bilaterale wetgeving verhinderen dat gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken die in verschillende lidstaten zijn gevestigd, feitelijk gezamenlijk de controle kunnen hebben over de contactgegevens van burgers.

De juridische ondersteuning wordt verleend in het kader van het b-solutions-initiatief, een vierjarig proefinitiatief dat wordt gepromoot door DG REGIO en beheerd door AEBR.