De gezondheid van vluchtelingen en migranten: Wat zijn de prioriteiten?
3 June 2022

Wat zijn de gezondheidsbehoeften en de huidige situatie van de mensen die uit Oekraïne vluchten, en van vluchtelingen of migranten van andere oorsprong? Op 25 mei organiseerde het WHO Regions for Health Network (RHN) een webinar over de zeer actuele kwesties in verband met de gezondheid van vluchtelingen en migranten. Tijdens dit webinar werden beleidslijnen uitgezet en actuele gegevens verstrekt over de gezondheid van vluchtelingen en migranten in het algemeen, en de bijzondere situatie van de mensen die vluchten voor het conflict in Oekraïne kreeg speciale aandacht. Bij het webinar waren deskundigen aanwezig van het Regionaal Bureau voor Europa van de WHO, de Internationale Federatie van het Rode Kruis Europa, de Europese Vereniging voor Volksgezondheid (EUPHA), en het Italiaans Nationaal Instituut voor gezondheidsmigratie en armoede (INMP). De onderwerpen die tijdens het webinar aan bod komen, hebben betrekking op de momenteel beschikbare kennis en middelen zoals die door de WHO zijn ontwikkeld, het bewijsmateriaal en de methodologieën die beschikbaar zijn voor de beoordeling van de gezondheid van migranten, en ook de belangrijkste gezondheidsrisico’s van migranten en vluchtelingen werden geanalyseerd. Een van de belangrijke doelstellingen van dit webinar is te evalueren welke lessen kunnen worden getrokken uit projecten en initiatieven die op dit gebied zijn uitgevoerd. Hopelijk kunnen subnationale gezondheidsautoriteiten en kleine landen zich zo beter voorbereiden op de gezondheidsbehoeften van migranten en vluchtelingen.

De opname van het webinar is beschikbaar op: https://www.youtube.com/watch?v=8YfhYOBpTVE&ab_channel=WHOEuropeRegionsforHealthNetwork