Project baant de weg voor intensieve cross-border samenwerking
20 March 2024

De recente bijeenkomst van euPrevent-partners van de programmalijn “Verslaving” heeft laten zien hoe een euregionaal project een goede basis kan leggen voor duurzame grensoverschrijdende samenwerking. Veel partners namen deel aan het euPrevent project SNA (Social Norms Approach). Dit project eindigde in 2022, maar de duurzame relaties tussen de partners blijven bestaan en inspireren tot verdere samenwerking in de toekomst.

Hans Dupont van Mondriaan opende het evenement met een boeiende presentatie van het European Prevention Cirriculum en benadrukte het belang van een wetenschappelijk onderbouwde aanpak van verslavingspreventie. Carlo Baeten van Integra vertelde uit de eerste hand over het toekomstige Vlaamse alcoholpreventiebeleid en benadrukte veelbelovende ontwikkelingen. Er is een positieve trend dat jongeren zich nu meer bewust zijn van de gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met alcoholconsumptie.

Madita Willems van ASL Eupen stelde innovatieve preventiemethodes voor die ontwikkeld werden in de Duitstalige gemeenschap van België. Meer dan 130 mensen namen bijvoorbeeld deel aan de campagne “Heute Nicht” (vandaag niet) en onthielden zich 44 dagen van alcohol. Daarnaast werd een educatief spel ontwikkeld om schoolkinderen te sensibiliseren, hoewel dit een aanzienlijke hoeveelheid personeel en tijd vergt.

De partners zijn vastbesloten om op feiten gebaseerde preventiestrategieën te bevorderen en hun samenwerking verder te versterken, niet alleen binnen de Euregio Maas Rijn, maar ook in de Euregio Rijn Maas-Noord en zelfs breeder. Deze bijeenkomst diende als een herbevestiging van hun gezamenlijke inzet voor het bevorderen van gezondere gemeenschappen.