Post-COVID-uitdagingen: Introductie van euPrevent SOLACE en het Social Rulebook
14 April 2023

euPrevent heeft zojuist een nieuw projectidee ingediend bij het Interreg-programma Maas-Rijn (NL-BE-DE) – euPrevent SOLACE (Social Rulebook for Overcoming Long-term Aftereffects of Covid in the EMR).

Mensen met post-COVID-19-conditie (PCC), een volksgezondheidsprobleem, ervaren symptomen die kunnen leiden tot sociale afzondering en een negatieve invloed op het dagelijks leven van EMR-burgers. De pandemie heeft laten zien dat euregionale strategieën voor gezondheidsbevordering op elkaar moeten worden afgestemd en dat bij nieuwe gezondheidsuitdagingen, waaronder PCC, gelijke kansen moeten worden geboden. Het ontbreken van een coherente aanpak maakt de toegang tot gezondheidsinformatie en -bronnen in de regio echter nog moeilijker.

euPrevent SOLACE gaat euregionale social rulebooks voor PCC opstellen volgens de structuur van de Europese pijlers van sociale rechten (EPSR), om de kennis te benutten van het brede scala van EMR-belanghebbenden. Een ‘social rulebook’ voor de aanpak van nieuwe gezondheidsuitdagingen is pionierswerk en dient als een blauwdruk die gemakkelijk kan worden vertaald naar andere gezondheidsuitdagingen die in de EMR kunnen ontstaan of reeds bestaan.

Nooit eerder was er de gelegenheid om het euregionale aspect te includeren vanaf het eerste moment dat nieuwe condities als COVID en PCC opdoken. De brede aanpak sluit aan bij de realiteit van de EMR-burgers, waarvan de meesten regelmatig euregionale sociale banden hebben. COVID toonde het effect van het negeren van het euregionale element;wat we met PCC willen voorkomen. Door de gezondheid van de EMR-burgers te verbeteren en gezondheidsverschillen te verminderen, zal het project de druk op de gezondheidsstelsels van de EMR helpen verlichten. PCC heeft betrekking op meerdere maatschappelijke terreinen, dus is de doelgroep zeer breed: burgers en hun sociale netwerken,gezondheidswerkers, beleidsmakers en verschillende organisaties binnen de EMR. Door een euregionale en intersectorale aanpak, worden de betrokkenen in staat gesteld toekomstige gezondheids- en welzijnsuitdagingen effectiever aan te pakken. De op maat gemaakte social rulebooks die uit de projectactiviteiten voortvloeien, zorgen hiervoor.

Alle werkpakketten starten met het verzamelen van data en gegevens, waaronder netwerkanalyse van de euregionale mobiliteit van burgers, het in kaart brengen van zorgtrajecten, het evalueren van richtlijnen, beleid en PCC-definities, een analyse van belanghebbenden en het plaatsen van data op de Euregionale gezondheidsatlas. Het project identificeert verder de aanpak van EPSR-principes die door PCC worden beïnvloed en voert campagnes uit voor erkenning en gezondheidsbevordering voor mensen met PCC. Dit wordt gevolgd door trainingen over positieve gezondheid,euregionaal informatiebeheer & burgerparticipatie in het gezondheidsbeleid om de weerbaarheid over PCC en andere opkomende gezondheidsuitdagingen te vergroten. Deze activiteiten worden gecombineerd met een uitwisseling van werkwijzen, waaronder e-Health apps, richtlijnen voor professionals en een EMR-coördinatiesysteem over PCC.

Wij staan nog steeds open om u uit te nodigen als geassocieerde partner van het SOLACE-project. Iemand geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op: communication@euprevent.eu.