Partner euPrevent stelt zich voor: OPZC Rekem (BE)
2 September 2019

OPZC Rekem

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum  (OPZC) Rekem levert zorg aan mensen met een psychische aandoening. Het zorgcentrum is samengesteld uit een psychiatrisch ziekenhuis (behandeling) en een psychiatrisch verzorgingstehuis (zorg). Ook omvat OPZC Rekem een kenniscentrum dat wetenschappelijk onderzoek doet op vlak van forensische psychiatrie (KeFor). De hoofdzetel is in Rekem, maar er wordt ook zorg geleverd in Lanaken en Antwerpen.

Zorg

Het zorgaanbod is onder te verdelen in vier groepen: acute zorg, forensische zorg, ouderenzorg en langdurige zorg. De kwaliteit van de zorg krijgt voortdurend aandacht. In december 2019 staat de audit voor de accreditatie van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) gepland.

Behandeling

De vraag van de patiënt en bewoner staat centraal in het behandelplan. Behandeling kan zowel plaatsvinden door (langdurige) opname, in dagbehandeling of thuis. Dat laatste doen we onder andere als belangrijke partner in het netwerk Noolim. OPZC Rekem werkt mee aan de vermaatschappelijking van de zorg door hiervoor medewerkers en gelden beschikbaar te stellen. Vermaatschappelijk van zorg betekent dat zorg zo dicht mogelijk in de omgeving van de patiënt en bewoner wordt aangeboden en minder tussen de muren van een zorgcentrum. Door een intensere samenwerking, door afspraken met diverse partners en door specialisatie wil OPZC Rekem de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg verhogen. Bij OPZC Rekem werken bijna 700 mensen.

Partner

OPZC is partner van euPrevent omwille van het belang dat we hechten aan euregionale samenwerking.  Hierin spelen naast de ligging ook het nut van het leren kennen van elkaars werking, het delen van elkaars good practices en kennis opdoen mee om tot betere zorg voor de patiënt en de bewoner te komen.  OPZC Rekem maakt graag gebruik van de energie die samenwerking opwekt. Een goed voorbeeld van ‘think global, act local’.