Conference: Euregional cooperation and Health

10 June 2021

Municipalities. Health. Euregional cooperation.

There is much to be said about all three, but what if they are linked? Do they have to be? What is the point? If the municipality wants to do ’something‘, what should it look like?

At a time when there is so much to do for a municipality, this may not be the first thing that springs to mind. But it is something that corona has shown to be necessary; a virus does not stop at a country border. So it is important to know who your neighbour is and what they are doing, and above all to consider your role as a municipality in this.

In this online conference, we will look at Euroregional cooperation and local health policy. Together with the participants, we are going to answer the question of its added value, how you can approach it, what your role as a municipality is and from whom you can expect what.

This meeting is organised in the framework of the Euregional Knowledge Broker by euPrevent, commissioned by the Province of Limburg and in collaboration with Stichting Geen Grens and Beweging Limburg Positief Gezond.

This meeting is only accessible for invitees from Dutch organisations. Interested in a similar event in your country? Reach out to us via communication@euprevent.eu.

Date

10 June 2021

Time

9.30 – 12.00 AM

Venue

Digital

Organisers:

The programme is only available in Dutch. / Das Programm ist nur auf Niederländisch verfügbar. / Le programme est uniquement disponible en néerlandais.

Het programma ziet er als volgt uit:

9.30 – 9.35 Welkomstwoord
Welkomstwoord door dagvoorzitter Huub Spoormans (Stichting Geen Grens)
9.35 – 9.45 Introductie tot euregionale samenwerking en lokaal gezondheidsbeleid
Waarom zijn we hier? Wat is de link tussen euregionale samenwerking en lokaal gezondheidsbeleid? Brigitte van der Zanden (euPrevent) neemt de deelnemers mee tijdens deze introductie.
9.45 – 10.25 Praktijkvoorbeelden
De deelnemers zullen kennismaken met praktijkvoorbeelden van de relatie Gezondheid-Gemeente-Buurland. De pitches gaan over jeugdgezondheidszorg, mantelzorg, positieve gezondheid en COVID-19.
10.25 – 10.35 Pauze
10.35 – 11.25 Discussies in kleine groepen
Euregionale samenwerking als integraal onderdeel van het lokaal gezondheidsbeleid bespreken. Wat is de rol van de gemeente hierin?
11.25 – 11.50 Paneldiscussie
Huub Spoormans (Stichting Geen Grens), Jo Maes (EPECS) en Brigitte van der Zanden (euPrevent) zullen discussiëren over van wie een gemeente wat mag en kan verwachten.
11.50 – 12.00 Afsluiting
Brigitte van der Zanden (euPrevent) sluit de bijeenkomst af met de belangrijkste boodschappen.

De volgende praktijkvoorbeelden zullen in de sessies aan bod komen:

Sessie: Jeugdgezondheidszorg (Dominique Suykerbuyk, Veiligheidsregio Limburg-Noord)

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft een belangrijke rol in het bevorderen van de gezondheid van kinderen/jeugdigen. Door middel van vroegtijdig signaleren wordt er veelal erger leed voorkomen. Kinderen die in aangrenzende landen wonen en naar een Nederlandse school gaan komen niet in aanmerking voor zorg vanuit de JGZ. Andersom gebeurt dit wel. Dit zorgt voor onrust onder leerkrachten/zorg coördinatoren op de scholen en ongelijke behandeling, waarbij jongeren die door bijvoorbeeld ziekte uitvallen niet de begeleiding krijgen die klasgenoten wel krijgen, met alle gevolgen van dien. Ik neem u mee aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk.

Sessie: Mantelzorg (Marja Veenstra, Universiteit Maastricht en Burgerkracht Limburg)

Wat het sluiten van de grens in de afgelopen periode ons heeft geleerd is dat in de grensgebieden mensen voor een ander zorgen die over de grens heen woont. Dat gaat twee kanten uit waarbij de zorgvrager in Nederland kan wonen en de mantelzorger in Duitsland of in België maar ook andersom. Tijdens deze workshop neem ik jullie mee in een aantal voorbeelden waarbij iemand zorgt voor een ander en waar diegene wel of niet mee te maken kan krijgen, zowel de uitdagingen als een aantal wensen.

Sessie: Positieve gezondheid (Loek Vaessen, Beweging Limburg Positief Gezond)

Positieve gezondheid, een begrip geïntroduceerd door de arts Machteld Huber, gaat over hoe je veerkrachtig en betekenisvol kunt leven. Het begrip gezondheid bestrijkt immers een veel breder gebied dan alleen maar je lichamelijk functioneren. Positieve gezondheid gaat dus niet uit van hetgeen niet goed gaat, maar vertrekt vanuit hetgeen er wél goed gaat. Het concept helpt over de muren van de eigen discipline een oplossing te zoeken of te creëren en biedt kansen voor samenwerking, binnen en buiten de zorg. Middels deze workshop krijgt u inzicht in het gedachtengoed van Positieve Gezondheid, het ontstaan ervan en maakt u kennis met het spinnenweb.

Sessie: COVID-19 (Christian Hoebe, GGD Zuid-Limburg)

COVID-19 treft ons allen. Vooral ook grensgemeenten. Daar hebben ze niet alleen te maken met de effecten van de maatregelen uit eigen land, maar ook van die van de buurlanden. Wat betekent dit voor een gemeente? Wat kan en moet er gebeuren om samenwerking ook op medisch epidemiologisch vlak euregionaal te ondersteunen? Daar zal het in deze sessie over gaan.