euPrevent deelt grensoverschrijdende ervaring over het voorbereid zijn op pandemieën
14 February 2023

Er is veel geleerd van COVID-19 in een grensregio. Op basis van onze grensoverschrijdende ervaringen met COVID-19 werd euPrevent door de partners van het PERISCOPE-project, waarvan wij geassocieerd partner zijn, gevraagd om samen met GGD Zuid Limburg een online trainingsmodule te ontwikkelen. Als onderdeel van een uitgebreide online training over COVID-19 hebben wij een module ontwikkeld over “Het belang van Euregionale samenwerking”. Deze online training is gebaseerd op de ervaringen van deskundigen uit de grensregio’s, en benadrukt het belang van Euregionale samenwerking, niet alleen vanuit onderzoeks- en beleidsperspectief, maar ook vanuit het perspectief van de burger. Wij hopen dat onze ervaringen bijdragen aan het beter voorbereid zijn op een pandemie en het adequaat daarop handelen.

Voor meer informatie over het project, zie: https://euprevent.eu/periscope/