Empowerment van cross-border initiatieven: euPrevent’s impactvolle uitwisseling met North Sea Port District
31 January 2024

Op 31 januari 2024 werd euPrevent uitgenodigd door het North Sea Port District om haar ervaring te delen in grensoverschrijdende projecten met burgerparticipatie op het gebied van milieu, gezondheid en klimaatverandering.

De proactieve aanpak van het North Sea Port District:

Het North Sea Port District, dat bestaat uit acht grensoverschrijdende bestuursorganen, voert actief demoprojecten uit om het welzijn van zijn bewoners te verbeteren. Het demoproject “Koppelingsgebieden+ en gezondheidsactieplan” springt eruit als een belangrijke inspanning, waarbij de synergie tussen economische ontwikkeling en volksgezondheid wordt aangepakt en tegelijkertijd een positief verhaal wordt gepromoot.

Om concrete acties te formuleren voor een gezondere wijk, worden gezondheidsproblemen in kaart gebracht aan zowel Vlaamse als Nederlandse zijde. Innovatieve instrumenten, waaronder de aangepaste leefplekmeter, worden ingezet om interventies af te stemmen op de specifieke behoeften van de havenregio waar industrie en dagelijks leven met elkaar verweven zijn.

Waardevolle inzichten van euPrevent:

Een centraal discussiepunt was Project ACP (Active Citizenship Participation), een samenwerkingsinitiatief om een duurzame burgerparticipatiestructuur op te zetten in de Euregio Maas Rijn (EMR). Dit lopende project richt zich op klimaatverandering en gezondheidsgerelateerde kwesties, en past in de bredere visie van het stimuleren van actief burgerschap. Het project ACP is mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van Robert Bosch Stichting.

Op basis van haar unieke ervaring deelde euPrevent de inzichten die zijn opgedaan bij het gebruik van de leefplekmeter in het ACP-project. Deze tool, aangepast aan de klimaat- en gezondheidsoverwegingen van de euregio, bleek van onschatbare waarde voor de initiatieven van het North Sea Port District. De bijeenkomst benadrukte het belang van samenwerking bij het aanpakken van uitdagingen op het gebied van klimaatverandering en milieu en gezondheid.

Naar een grenzeloze samenwerking:

Erkennend dat gezondheidsuitdagingen geen grenzen kennen, benadrukten de samenwerkingsinspanningen die tijdens de bijeenkomst werden besproken het belang van het delen van beste praktijken in de grensregio’s. De vruchtbare uitwisseling benadrukte het potentieel voor grenzeloze samenwerking, wat uiteindelijk ten goede komt aan de burgers aan beide zijden. Blijf op de hoogte van de verdere ontwikkelingen van deze invloedrijke samenwerking.