Webinars Positieve Gezondheid & Gezonde publieke ruimte

24 november 2023

Op vrijdag 24 november 2023, organiseren euPrevent, Logo Limburg en GGD Zuid Limburg een tweede online inspiratiesessie over “Positieve Gezondheid”. Dit webinar volgt op de eerste inspiratiesessie van vrijdag 10 november over het algemene concept en kader van positieve gezondheid.

Het webinar ‘Positieve Gezondheid en Gezonde publieke ruimte’ gaat in op de verbinding tussen individuele gezondheid en sociale en omgevingsgerelateerde aspecten. Met behulp van het wijkmodel Positieve Gezondheid worden de onderling verbonden individuele, sociale en fysieke factoren besproken.

Registratie

Registratie voor dit evenement is gesloten.

Datum

24 november 2023, 10:00 – 11:30

Locatie

Online

Programma

Inleiding

Waarom is Positieve Gezondheid belangrijk en nuttig in de context van de publieke ruimte? Hoe kan de inrichting van de publieke ruimte van invloed zijn op de gezondheid en het welzijn van mensen?

Case studies/best practices

Voorbeelden van projecten waarin Positieve Gezondheid is toegepast in de ontwikkeling van het wijkmodel en als kader werd gehanteerd in het denken over een gezonde wijk.

Beoordeling en evaluatie

Bij het ontwerpen van een gezonde publieke ruimte is betrokkenheid van de gemeenschap essentieel. Net zoals ontwerpprincipes en -strategieën voor het creëren van gezonde, toegankelijke en inclusieve publieke ruimtes. Denk hierbij aan het belang van groen, beweegmogelijkheden en ontmoetingsplekken.

Praktische tools en hulpmiddelen

… die professionals en beleidsmakers kunnen gebruiken bij het integreren van Positieve Gezondheid in de planning en het beheer van publieke ruimtes. Deze tools bieden inzicht in de relatie tussen individuele, sociale en omgevingsfactoren.

Q&A sessie

We hebben het voorrecht twee collega’s uit Nederlands Limburg met veel ervaring op het gebied van Positieve Gezondheid te mogen verwelkomen, Bert Hesdahl en Robert Bergs.

Bert Hesdahl is strategisch beleidsadviseur van het directie- en bestuursbureau van de GGD Zuid-Limburg. Daarvoor heeft hij zich vanuit de Provincie Limburg beziggehouden met de introductie van Positieve Gezondheid in de provincie. Dat gebeurde in samenspraak met het Insitute of Public Health. Bert inspireert om vanuit het nieuwe gezondheidsconcept op een andere manier te kijken naar bestaande maatschappelijke problemen. Hij probeert daarbij de verbindingen tussen domeinen die eigen zijn aan het spinnenweb in de praktijk te brengen.

Robert Bergs is als beleidsmedewerker verbonden aan de afdeling Kennis & Innovatie van de GGD Zuid-Limburg. Hij werkt samen met professionals, gemeenten en publieke gezondheidsorganisaties, om Positieve Gezondheid te bevorderen en een integrale aanpak te stimuleren. Robert is een verbinder tussen onderzoek, beleid en praktijk. Vanuit deze rol is hij betrokken bij diverse projecten waar Positieve Gezondheid vanuit een brede blik op gezondheid de basis biedt voor verder beleid.