Tweede reeks burgertoppen over ervaringen met COVID-19
23 September 2021

“Hoe was je leven tijdens de laatste periode sinds de corona Europa trof?” “Bent u gevaccineerd en wilt u gevaccineerd worden? Vindt u dat we vaccinatie voor bepaalde beroepen verplicht moeten stellen? Wilt u de booster prik krijgen?”

In september vindt een tweede reeks burgertoppen plaats over de ervaringen tijdens de coronatijd. Uit de reacties van de burgers valt op te maken dat de meesten positief proberen te blijven, terwijl ze hun motivatie verliezen. Aangezien in alle Europese landen een vaccinatiecampagne wordt gevoerd, is de vaccinatiekwestie een van de centrale thema’s van het evenement geworden.

De burgertop werd oorspronkelijk in het leven geroepen als een platform waar burgers hun stem konden laten horen, en trekt nu de aandacht van verschillende niveaus: Dr. Norbert Schnitzler (hoofd van het districtsgezondheidsbureau van Düren) was aanwezig op het burgerevenement in Düren op 4 september, en minister Antonios Antoniadis (vice-minister-president minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, Regionale Ontwikkeling en Huisvesting) was aanwezig op de burgertop van Eupen op 18 september.

Sommige burgers konden door fysieke en andere persoonlijke beperkingen niet deelnemen aan het digitale evenement, maar deelden hun ervaringen graag schriftelijk met de deskundigen van EPECS (European Patients Empowerment for Customised Solutions). Dit illustreert dat de kansarme groep die buiten de beleidszorg valt, speciale aandacht van de beleidsmakers nodig heeft.

De laatste burgertop in het kader van dit euPrevent COVID-19-project wordt op 25 september voor de burgers in Maastricht georganiseerd. Als u geïnteresseerd bent, bezoek dan de website: https://euprevent.eu/nl/summits-covid/.