Senior Friendly Communities, de Kick-off
6 February 2017

In september 2016 zijn verschillende partners uit de programmalijn geestelijke gezondheidszorg van euPrevent gestart met het drie jaar durend project ‘Senior friendly Communities’. Het accent ligt op de psychische gezondheid met speciale aandacht voor dementie en ouderdomsdepressie. De euregionale partners werken in dit project samen met 30 gemeenten uit de Euregio Maas-Rijn (EMR). Doel is het tot stand brengen van seniorenvriendelijke gemeenten.

De Kick-off

Op dinsdagmiddag 31 januari 2017 is het officiële startsein gegeven voor het project ‘euPrevent Senior Friendly Communities in de EMR’. Deze goed bezochte euregionale kick-off bijeenkomst werd georganiseerd in La Cité Miroir, een kunstcentrum in het centrum van Luik.

Na ontvangst met koffie en thee was het tijd voor de presentatie van het project. De Euregionale partners verzorgden grotendeels het inhoudelijke programma. De middag begon met een welkomstwoord door Julien Compère, directeur van de CHU Liège. Hierna een introductie van de Stichting euPrevent-EMR en de grensoverschrijdende samenwerking die zij ondersteunen ter bevordering van de gezondheidszorg in de Euregio Maas-Rijn. Gevolgd door presentaties die inzoomden op de onderwerpen; gezond ouder worden, ouderdomsdepressie en dementie. Gemeente Roermond (NL) deelde eigen ervaringen over hoe zij op dit moment al omgaan met het thema. De voertaal van het project is Engels. Vanwege het euregionale karakter van de bijeenkomst zorgden tolken tijdens de presentaties voor directe vertaling in het Duits, Frans of Nederlands.

Live safely, enjoy life, stay involved

Het formele gedeelte sloot af met een virtuele aftrap, waarin alle betrokken partners, de deelnemende gemeentes en de financiers worden gepresenteerd. Tijdens de aansluitende netwerkbijeenkomst hadden de aanwezigen gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Brigitte van der Zanden, director euPrevent over de Kick-off: ‘Daar stonden we dan aan het einde van een geslaagde kick-off met z’n allen op het podium als één grote euregionale familie. Eigenlijk kun je wel zeggen de mantelzorgers van het project; zonder hen zijn we nergens. Dus ik kan alleen maar afsluiten met de woorden: stay involved!’

Alle informatie over dit project vindt u terug op euprevent.eu/sfc