Nieuw rapport: De ontwikkeling van COVID-19 in het grensgebied van Nederland, Noordrijn-Westfalen en België
22 October 2021

Op verzoek van de provincie Limburg (mede namens Gelderland en Overijssel), de Staatskanzlei van het Land Noordrijn-Westfalen (NRW) en het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, hebben wij in opdracht van de Provincie Limburg zowel een kwalitatief als een kwantitatief onderzoek uitgevoerd om inzichtelijk te maken of er significante verschillen zijn in de verspreiding van COVID-19 in Nederland, Noordrijn-Westfalen en België. Daarbij is aandacht voor hoe deze verschillen al dan niet samenhangen met de verschillende beleidsmaatregelen. Ook de vraag of de virusverspreiding in het grensgebied anders is dan de verspreiding binnen deze drie landen hebben wij, euPrevent, GGD Zuid Limburg, Gesundheitsamt Düren en de Universiteit Maastricht onderzocht.