Maastricht burgertop over ervaringen met COVID-19 pandemie
9 June 2021

Een groep burgervertegenwoordigers uit Maastricht heeft op 5 juni een online burgertop bijgewoond, georganiseerd in het kader van het project “euPrevent COVID-19”.

Met deskundigen van de GGD Zuid-Limburg en EPECS (European Patients Empowerment for Customised Solutions) bespraken de burgers hun persoonlijke ervaringen tijdens de coronapandemie. De burgers voerden een open discussie en waren blij dat ze zo’n platform hadden om hun stem te laten horen door de deskundigen en professionals.

De ervaringen van burgers uit Maastricht zijn waardevol, aangezien zij in de grensoverschrijdende regio, de Euregio Maas-Rijn (de EMR) wonen. Zij werden met name beïnvloed door de verschillende nationale maatregelen die door de verschillende landen werden genomen. De gevolgen van corona voor deze burgers doen zich niet alleen gevoelen in bijna elk aspect van hun dagelijks leven, hun werk en hun sociale contacten, maar bereiken ook een ongekend niveau dat de mensen nooit eerder hebben meegemaakt. Bovendien vonden de mensen het erg moeilijk om in bepaalde (grensoverschrijdende) gevallen achter de toepasselijke regels te komen. Voor het merendeel van de deelnemers aan COVID was het de eerste keer in hun leven dat zij ervoeren dat er echt grenzen zijn. Het hinderde hen enorm en zij werden zich er steeds meer van bewust hoe het overschrijden van de grens deel uitmaakte van hun normale dagelijkse leven, en hoe dat tijdens COVID niet mogelijk was. De burgers toonden echter hun bereidheid om zich aan de veranderende situatie aan te passen. Het is de hoop van alle aanwezigen op de burgertop dat een dergelijk goed contact tussen de burgers en de professionals zal worden voortgezet en zal bijdragen tot een hopelijk betere oplossing voor een toekomstige pandemie.

Deze burgertop is de tweede van 8 burgerevenementen die zijn georganiseerd in het kader van het project “euPrevent COVID-19”, een door Interreg VA EMR gefinancierd project dat de gevolgen van COVID-19 voor de EMR wil onderzoeken. Er zullen meer burgertoppen worden georganiseerd in verschillende regio’s binnen de EMR. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in deelname, is hier de link om zich voor de evenementen in te schrijven: https://euprevent.eu/nl/summits-covid/.