Lonely? Let’s unite! News! | April 2023
28 March 2023

Het euPrevent PROFILE project zit nu in de eindfase. De tijd vliegt en we willen daarom graag de datum voor de activiteitenconferentie met u delen! Verder staan enkele andere punten in deze nieuwsbrief centraal, zoals het online overzicht van good practices dat sinds kort voor iedereen toegankelijk is.

Wil je graag nog meer weten over het euPrevent PROFILE project? Bekijk dan onze website.

Save-the-date voor onze activiteitenconferentie

Met veel genoegen kondigen wij onze euPrevent PROFILE activiteiten conferentie aan. De conferentie vindt plaats op donderdag 1 juni 2023 in Gaia Zoo in Kerkrade (NL), van 9:00 tot 16:30 uur. Het is al twee jaar geleden dat we met ons project zijn begonnen, en nu is dan ook de tijd aangekomen om onze ervaringen te presenteren en te delen!

Tijdens deze conferentie kunt u een verscheidenheid aan activiteiten en presentaties verwachten. In de ochtend krijgt u de kans om meer te horen over de resultaten van ons project en wordt een deel van ons theaterstuk “Sterrelicht” opgevoerd. Ook delen vooraanstaande sprekers hun expertise en wisselen standpunten en best-practices uit over het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid bij ouderen. In de namiddag organiseren we een buitenactiviteit met vertegenwoordigers van ons team, geassocieerde partners en andere professionals. Hier maakt u kennis met mensen van verschillende organisaties en initiatieven uit elke regio en krijgt u de kans om meer te horen over hun werk en dagelijkse praktijk in de strijd tegen eenzaamheid. De presentaties zijn in het Nederlands, Frans en Duits en er zijn tolken aanwezig om ervoor te zorgen dat iedereen actief kan deelnemen.

Geïnteresseerd in deelname? Noteer dan alvast deze datum. Meer informatie, inclusief de uitnodiging, volgt snel.  We kijken ernaar uit u te verwelkomen om samen het succes van ons project te vieren!

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via communication@euprevent.eu.

Online overzicht good practices

Vanuit het project euPrevent PROFILE hebben wij een digitale tool ontwikkeld met goede praktijkvoorbeelden rondom preventie en/of aanpak van eenzaamheid bij ouderen.

Deze tool is beschikbaar via de website van het project en heeft als doel de organisatie te verbinden en praktijkorganisaties te inspireren om in hun regio acties op te zetten. Dit door het bevorderen van goede praktijken.

Dit overzicht kwam tot stand via een vragenlijst die naar onze netwerken en directe contacten is gestuurd. Op basis van verschillende criteria, zoals het geografische gebied, de doelgroep of de resultaten van de activiteit, hebben wij verschillende praktijkvoorbeelden geselecteerd.

Wij hebben deze per thema ingedeeld:

  • Verbinding en netwerken creëren
  • Digitalisering
  • Individuele ondersteuning
  • In beweging
  • Sociale en culturele activiteiten

Wilt u meer informatie over de tool, neem dan contact met ons op: communication@euprevent.eu

Een terugblik op enkele recente burgertoppen die werden gehouden

Sinds het versturen van de vorige nieuwsbrief hebben verschillende burgertoppen plaatsgevonden. Op woensdag 12 oktober vond een burgertop plaats in Luik, België. Achttien mensen kwamen bijeen om van gedachten te wisselen over het thema eenzaamheid. De deelnemers waren aanwezig om hun persoonlijke ervaring met eenzaamheid te delen, de goede praktijkvoorbeelden of enkele nuttige adressen voor het verlichten van eenzaamheid te leren kennen. Een andere burgertop vond plaats op vrijdag 28 oktober in de gemeente Thimister-Clermont, België. Die avond kwamen 24 mensen van verschillende generaties bijeen om van gedachten te wisselen over het thema eenzaamheid.

Op maandag 14 november vond een burgertop plaats in Kerkrade, Nederland. Tijdens deze top namen 25 mensen (tussen 20 en 93 jaar) actief deel aan verschillende discussies waarin het thema eenzaamheid centraal stond. De mix van jongere en oudere volwassenen en de discussies tussen generaties werd zeer positief ontvangen.

Een oproep voor eHealth applicaties

Kent u eHealth-toepassingen (apps of websites) die zich richten op het bieden van mogelijkheden voor sociaal contact of gericht zijn op het verminderen van gevoelens van eenzaamheid? Wij werken aan een overzicht van bestaande eHealth apps die in Nederland, Duitsland of België zijn ontwikkeld, met uitzondering van sociale media apps. Voorwaarde is verder dat deze getest (en veilig) zijn en gebaseerd zijn op non-profit principes. Laat het ons weten door ons een mail te sturen naar communication@euprevent.eu

Enkele voorbeelden van goede praktijken

Taschengeldbörse (NL: zakgeldproject)

De “Taschengeldbörse” (Zakgeldproject) in het district Düren wordt georganiseerd door het coördinatiebureau “Pro Seniorinnen und Senioren im Kreis Düren” om wederzijds begrip en ontmoetingen tussen de generaties te bevorderen en de buurtcohesie te versterken.

Dit project is bedoeld voor jongeren tussen 14 en 20 jaar. Het organiseert activiteiten zoals grasmaaien, winkelen, tuinieren of hulp met mobiele telefoons, computers en andere apparaten. De jongeren krijgen voor hun werk minstens vijf euro per uur als zakgeld. Het project geeft jongeren en ouderen de kans om met elkaar in contact te komen, een win-winsituatie voor beide partijen. Het districtsbestuur van Düren geeft advies en ondersteuning bij het opzetten van het zakgeldproject en stelt het online platform ter beschikking. Momenteel wordt het zakgeldproject uitgevoerd in de volgende gemeenten: Aldenhoven, Düren, Jülich, Kreuzau, Merzenich, Niederzier, Vettweiß.

Voor meer informatie bezoek de website onder: www.kreis-dueren.de/taschengeldboerse

Oma’s soep

De Nederlandse stichting Oma’s Soep organiseert wekelijks activiteiten zoals de kookdagen en Oma’s Soep thuisdagen. Daarnaast organiseert Oma’s Soep vaak originele evenementen. Deze evenementen zijn een speciale traktatie voor ouderen.

Tijdens de kookdagen snijden de vrijwilligers en de ouderen de groenten samen en maken een praatje. Terwijl de soep kookt, doen de vrijwilligers en ouderen meestal een spelletje. Als de soep klaar is, sluiten ze de dag af door samen te genieten van hun zelfgemaakte soep. Ouderen genieten enorm van de kookdagen. Bovendien waarderen ze het contact met de jonge vrijwilligers. Het structurele contact en de verse soep zijn goed voor hun gezondheid. De kookdagen zorgen voor zin en plezier.

Met de Soep aan Huis dagen worden er wekelijks bezoekjes en pakketjes vol met heerlijke soep, een motiverend kaartje en een verrassing aan huis gebracht bij ouderen door de vrijwilligers. Het doel is om een moment te creëren om gezamenlijk een gezellig kopje koffie te drinken, een wandeling te maken of samen iets te ondernemen.

Stichting Oma’s Soep faciliteert de evenementen voor ouderen en begeleidt de studentenbesturen van de verschillende ‘Oma’s Soep steden’. Elke ‘Oma’s Soep stad’ wordt bestuurd door een jaarlijks studentenbestuur. De studentenbesturen zijn lokaal verantwoordelijk voor het organiseren van de activiteiten en evenementen voor ouderen.

Meer weten? Via: https://omassoep.nl

Contact-coaches Samana

De duowerking van Samana verbindt mensen met een chronische ziekte of een zorgnood, mantelzorgers en vrijwilligers voor een warm sociaal contact.​ ​De verbinding krijgt vorm door het samenstellen van duo’s. Elk duo spreekt regelmatig af om samen iets te doen wat voor allebei deugd doet, op maat van het duo zelf. Zo ontstaan betekenisvolle één-op-één contacten, waardoor iedereen groeit. ​

Het stappenplan van deze activiteit:

  • Intake met deelnemer en vrijwilliger
  • Matchen van het duo in overleg met beide partijen
  • Opstart van het duo door een kennismakingsgesprek in aanwezigheid van een contactcoach en /of beroepskracht
  • Verdere opvolging van het duo door een contactcoach
  • Vorming en intervisie voor de vrijwilligers

Voor meer informatie zie: https://www.samana.be/contact-coachen/

Entr’âges

Entr’âges is een organisatie met als missie het bevorderen van de verbindingen tussen mensen van verschillende generaties waarbij solidariteit en wederkerigheid centraal staan. De organisatie zet zich ook in voor de bewustwording en de strijd tegen negatieve beeldvorming rondom ouder worden (ENG: ageism) via het organiseren van evenementen en projecten in de hele Federatie Wallonië-Brussel. De organisatie beschikt ook over een uniek Documentatiecentrum in België dat gespecialiseerd is in de problematiek van ageism, intergenerationele en sociale aspecten van het ouder worden, toegankelijk voor iedereen die professioneel of persoonlijk in dit thema geïnteresseerd is .

De organisatie richt zich op alle mensen, met bijzondere aandacht voor de sociaal kwetsbaren en projectleiders, om hun daadkracht te ondersteunen. Via haar missie speelt de organisatie in op verschillende thema’s zoals gelijkheid en sociale rechtvaardigheid, mobilisatie en burgerparticipatie, sociale inclusie, verkleinen van de kloof tussen generaties, het tegengaan van stigmatisering en non-discriminatie op basis van leeftijd.

Entr’âges wil bijdragen aan een samenleving waarin iedereen een volwaardige plaats heeft en zichzelf kan zijn, en de voorwaarden scheppen om mensen, ongeacht hun leeftijd, geslacht of afkomst, regisseur van hun leven te laten zijn, met respect voor hun wil, hun middelen en hun capaciteiten.

De organisatie heeft vele projecten, die allemaal te vinden zijn op hun website www.entrages.be

Wil je graag een bijdrage leveren aan het euPrevent PROFILE project? Of misschien heb je een mooi voorbeeld uit de praktijk dat je graag wil delen?
Laat het ons dan weten via: communication@euprevent.eu