Samen tegen eenzaamheid onder ouderen in de Euregio | Digitale kick-off van PROFILE drukbezocht
1 December 2021

Eenzaamheid onder ouderen tegengaan, dat is het hoofddoel van het Euregionale project euPrevent PROFILE. Met een drukbezochte, digitale kick-off werd op 30 september het ociële startsein voor het project gegeven. Sprekers uit de drie landen belichtten het thema in de ochtenduren vanuit diverse invalshoeken. Zo maakten ze samen duidelijk hoe belangrijk de (Euregionale) aandacht voor eenzaamheid is. We danken alle deelnemers voor hun aanwezigheid en bijdragen.