Impact van COVID-19 op de Euregio Maas-Rijn
1 August 2020

COVID-19 ofwel Corona heeft de hele wereld in zijn greep. Zo ook het gebied van de Euregio Maas-Rijn. Er zijn ook in deze regio allerhande maatregelen genomen om de situatie weer onder controle te krijgen. Nu zijn we 5 maanden verder en is de vraag hoe we er voorstaan en wat de effecten zijn  van de genomen maatregelen in de drie landen van onze Euregio, namelijk Duitsland, België en Nederland. Zien we verschillen in voorkomen van COVID in de bevolking? En hoe verhoudt zich dit tot het gedrag van de bevolking in alle drie de landen van de EMR.

GGD Zuid Limburg, euPrevent, MUMC+ en Sciensano gaan samen met de gezondheidsdiensten uit Düren, Aken en Heinsberg en het ministerie van de Duitstalige Gemeenschap van België, samen na wat de effecten van de nationale preventiemaatregelen waren en zijn op het voorkomen van COVID-19 in de bevolking van de Euregio Maas-Rijn.

Er zullen twee rondes met bloedtesten worden uitgevoerd waarvoor burgers uit de EMR geselecteerd worden die thuis middels een vingerprik bloed afnemen waarop antistoffen tegen SARS-CoV-2 (COVID-19) worden bepaald en tevens een bijbehorende vragenlijst moeten invullen. Daarnaast worden er per deelnemende regio kleine burgertops georganiseerd en zal er een congres zijn met experts over de resultaten van dit project.

Het project euPrevent COVID krijgt een jaar lang Europese subsidie van uit het Interreg EMR programma. De resultaten en adviezen worden in augustus 2021 verwacht.

 

Voor meer informatie: https://euprevent.eu/nl/project-euprevent-covid-19/