Highlights uit de tweede netwerkbijeenkomst van de programmalijn “Mental Health”
11 March 2024

De tweede bijeenkomst van partners in het programma voor geestelijke gezondheid richtte zich op het delen van expertise en het vinden van manieren om effectief samen te werken.

Onze discussie spitste zich toe op hoe we gegevens over geestelijke gezondheid in de toekomst kunnen presenteren in de Euregionale Gezondheidsatlas / Euregional Health Atlas (EHA) en hoe we het verzamelen van gegevens efficiënter kunnen maken.

Deelnemers leerden ook over eerste hulp bij geestelijke gezondheidsproblemen, aangezien bijna de helft van de volwassenen in hun leven te maken krijgt met geestelijke gezondheidsproblemen. Mark Meijer en Judith van Witsen van Mondriaan (NL) bieden cursussen aan in Mental Health First Aid om in deze behoefte te voorzien. Tijdens de bijeenkomst namen de deelnemers deel aan een interactieve introductiecursus en deden ze inspiratie op voor hun eigen landelijke activiteiten.

Karl-Heinz Grimm van het district Heinsbergpresenteerde zijn aanpak voor het ontwikkelen van een gemeentelijk plan voor geestelijke gezondheid en verslaving, waarbij hij het belang van samenwerking met naburige regio’s benadrukte. Dit leidde tot discussies onder de deelnemers over de organisatorische structuren van psychiatrische zorg in België, Nederland en Duitsland.

Tot slot kregen de deelnemers een preview van het project euPrevent PROFILE, dat zich richt op Euregionale samenwerking om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Dit onderwerp zal verder worden uitgediept tijdens toekomstige bijeenkomsten en we kijken ernaar uit om in de zomer opnieuw contact te leggen met de partners van het Mental Health-programma!