Hasselt burgertop in het kader van het project euPrevent COVID-19
24 June 2021

Meer dan 20 burgers uit Hasselt namen op 19 juni deel aan een digitale burgertop in het kader van het euPrevent COVID-19 project. De professionals en experten luisterden naar de persoonlijke en emotionele verhalen van deze burgers en werden allen geraakt door de toegewijde houding van de Hasseltse burgers.

Door zijn unieke ligging in de Euregio Maas-Rijn (EMR) ondergingen Hasselt en zijn burgers unieke ervaringen tijdens de coronatijd. De angsten en onzekerheden die de Hasseltse burgers ervoeren, vooral in het begin van de pandemie, waren waarschijnlijk bekend voor velen, maar het grensoverschrijdend werken en de levensstijl van mensen uit Hasselt werden zwaar beïnvloed door allerlei beperkende maatregelen in verband met COVID-19. Opmerkelijk is dat de meeste burgers begrip toonden voor het veranderende beleid en dat de meesten van hen hun gedrag aanpasten om te voldoen aan de regelgeving in verband met corona. Waar ze het meest bang voor waren, is dat de soepelere regels van de andere kant van de grens een negatief effect zouden kunnen hebben op de coronabesmettingen in België.

De meeste mensen uit Hasselt toonden vertrouwen in hun overheid, maar de informatie die mensen kregen over COVID-19 komt van verschillende overheidsniveaus (federaal, regionaal en lokaal) en mensen hadden de neiging in de war te raken omdat de informatie niet altijd consistent is. Veel burgers vonden het nuttig om een app te gebuirken zoals BE-alert.

De meeste mensen uit Hasselt uitten ook hun bezorgdheid over het tekort aan gezondheidswerkers. Het gebruik van een bonus zou volgens hen een goede manier kunnen zijn om ons respect voor de zorgsector te tonen, maar het zou effectiever zijn als dit structureel zou kunnen worden ingebouwd. Volgens de ervaring van de meeste burgers werkt het vaccinatieprogramma goed, maar is het niet altijd duidelijk hoe de prioritering wordt bepaald en uitgevoerd, en worden mensen soms geconfronteerd met de ongemakkelijke situatie dat een risicopatiënt niet volledig gevaccineerd wordt terwijl een gezond persoon dat al wel is.

Voor meer informatie over de burgertop en het euPrevent COVID-19-project, zie: https://euprevent.eu/nl/summits-covid/.