Grensoverschrijdende infectiebestrijding verzegeld
7 December 2023

Heinsberg – De ervaringen van de afgelopen jaren hebben ons allemaal doen beseffen hoe belangrijk het thema infectiebestrijding is en hoe belangrijk de Euregionale samenwerking in de grensregio’s in dit verband is.  De verantwoordelijke actoren in de Euregio’s Maas-Rijn en Rijn-Maas-Noord blijven deze uitdaging samen aangaan.

Daarom vond op 6 december 2023 in de kleine vergaderzaal van het districtsbestuur Heinsberg de door de stichting euPrevent georganiseerde partnerbijeenkomst van de programmalijn “Infectieziekten” plaats. Aanwezig waren vertegenwoordigers van verschillende zorgorganisaties en ziekenhuizen uit de districten Heinsberg, Düren en Viersen alsmede het Rijndistrict Neuss en de stad Mönchengladbach. Ook vertegenwoordigers van de GGD Zuid-Limburg en het Universitair Medisch Centrum Maastricht (UMC+ Maastricht) namen deel aan het evenement, die beide ook lid zijn van het Antibiotic Stewardship Network van de Provincie Limburg (LINK). Het Belgische deel van de Euregio Maas-Rijn (EMR) werd vertegenwoordigd door een vertegenwoordiger van een onderzoeksinstituut (Sciensano). Het doel van dit evenement was om het stabiele netwerk op het gebied van infectiepreventie voort te zetten en uit te breiden door de verdere procedure en toekomstige doelstellingen te verduidelijken.

De Stichting euPrevent ondersteunt grensoverschrijdende samenwerking tussen professionals en organisaties op het gebied van volksgezondheid in de grensregio’s tussen Nederland, Duitsland en België. Tot haar taken in het kader van de programmalijn “Infectieziekten” behoort ook het uitvoeren van audits en de bijbehorende toekenning van een kwaliteitskeurmerk aan ziekenhuizen in de EMR.

Drie ziekenhuizen uit de Euregio kunnen opnieuw bewijzen dat ze de uitdagingen van infectiepreventie blijven aangaan met gebundelde activiteiten: Op 6 december 2023 heeft de Stichting euPrevent het vierde ziekenhuiszegel uitgereikt aan het St. Elisabeth Ziekenhuis Geilenkirchen (Duitsland), Jessa Ziekenhuis Hasselt (België) en Maastricht UMC+ (Nederland).

Om het keurmerk te ontvangen, ondergingen de deelnemende ziekenhuizen een audit door experts. In totaal werden tien criteria beoordeeld, die nu met het vierde zegelniveau zijn aangepast aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Naast praktische aspecten zoals het naleven van reinigings- en desinfectieplannen en handhygiëne, werd er bijzondere aandacht besteed aan de (grensoverschrijdende) uitwisseling van kennis. Vooral in de afgelopen pandemische jaren is duidelijk geworden dat uitwisseling van expertise en informatie essentieel is om burgers in grensgebieden behoeftegerichte en betrouwbare zorg te kunnen bieden. Het zegel is drie jaar geldig.

“Onze grensregio en het euPrevent-netwerk bieden een unieke kans om op de kortst mogelijke weg internationale expertise te verwerven en zo de levenskwaliteit van de burgers op de lange termijn te verbeteren”, benadrukte Brigitte van der Zanden, directeur van euPrevent, en prees de vertegenwoordigers van de deelnemende ziekenhuizen die de prijsuitreiking in het districtsbestuur van Heinsberg bijwoonden voor hun voortdurende activiteiten op dit gebied.

Het voormalige hoofd van de gezondheidsdienst van het district Heinsberg, dr. Karl-Heinz Feldhoff, die tijdens zijn ambtsperiode bijzondere nadruk legde op grensoverschrijdende samenwerking, benadrukte het belang van een uniforme aanpak van infectiebescherming voor de burgers van onze Euregio’s.