Verschillende geassocieerde partners van de Euregio Maas-Rijn (EMR) zijn bij dit project betrokken. Lees hier meer over hen!

Burgerkracht Limburg

Burgerkracht Limburg is een netwerkorganisatie in de Nederlandse provincie Limburg. In het kader van het project euPrevent PROFILE wil Burgerkracht Limburg haar kennis en ervaring op het gebied van eenzaamheid, participatie en behoeften van de burgers in Limburg delen. Door te weten wat er in hun dagelijkse levens speelt. Te luisteren naar hun verhalen en ervaringen. Begrijpen wat hun uitdagingen zijn en zien waar hun kansen liggen. Geloven wij in een Limburg waarin iedereen op z’n eigen manier meedoet.

KBO

KBO Limburg is de grootste ouderenorganisatie in de Nederlandse provincie Limburg. Ze maakt zich sterk voor senioren in een kwetsbare positie en staat voor welzijn, participatie en gelijkwaardigheid van senioren. Een actieve en dynamische vrijwilligersorganisatie voor en door senioren met bijna 30.000 leden, 120 lokale afdelingen en circa 2.500 vrijwilligers.

Het doel van samenwerken met euPrevent PROFILE project is kennis en expertise delen in de aanpak van eenzaamheid en via het KBO netwerk van lokale seniorenverenigingen en ouderenadviseurs kan de KBO veel senioren in Limburg bereiken.

SAAMO Limburg

SAAMO Limburg brengt kwetsbare mensen samen en werkt met hen aan oplossingen voor de collectieve problemen die ze ervaren. Heel wat problemen kunnen mensen zelf aanpakken: het samenleven in de wijk aangenamer maken, een buurtplein verfraaien, ontmoetingsmomenten opzetten, ervaringen uitwisselen, …

Wij stimuleren en ondersteunen hen en kunnen daarbij een beroep doen op heel wat vrijwilligers.

De eenzaamheidsproblematiek komt steeds meer bovendrijven in onze basiswerkingen. De Covid-crisis heeft dit nog extra uitvergroot. Daarom is deelname aan euPrevent PROFILE zeer interessant voor ons.

Samana

Samana is een vereniging van en voor mensen met een chronische ziekte of zorgnood, mantelzorgers en vrijwilligers die elkaar versterken.

Wij werken aan:

 • Warm sociaal contact en sociale netwerk
 • Geluk, welzijn en draagkracht
 • Belangenbehartiging van chronisch zieken en mantelzorgers
 • Vrijwilligers zijn cruciaal
 • Een inclusieve gemeenschap waar iedereen aan kan bijdragen

euPrevent PROFILE is voor ons als Associate Partner interessant om nieuwe inzichten te krijgen en onze ervaringen te kunnen delen.

PCS de Thimister-Clermont

Het plan voor sociale cohesie van Thimister-Clermont is een strategie met acties die elke burger de mogelijkheid biedt om zijn welzijn en levensomstandigheden te verbeteren.

Het is ook bedoeld om de solidariteit te bevorderen. In het kader van het project euPrevent PROFILE wil de PCS van Thimister-Clermont haar kennis delen.

ASD Verviers

De Hulp en Verzorging van het district Verviers (ASD Verviers) biedt met 450 medewerkers een aantal diensten aan huis aan zoals:

 • Hulp in het dagelijks leven
 • Verpleging
 • Vervoer van personen met mobiliteitsbeperkingen
 • Kleine klusjes thuis
 • Psychologische zorg
 • Ergotherapie
 • Zorgcoördinatie

ASD neemt deel aan het project door het te volgen, via het netwerk te verspreiden en vice versa.

Respect Seniors (NPA)

De NPA biedt met name individuele psychosociale steun in situaties van misbruik.

Met dit aanbod, dat vooral op ouderen is gericht, is de NPA bij dit project betrokken om ervaringen en waarnemingen uit de praktijk te delen.

Maar bovenal maakt het project een beter begrip van de initiatieven van het netwerk bij een breder publiek mogelijk, hetgeen de doelgroep ten goede kan komen.

SAGADOM

SAGàDOM is een multidisciplinair mobiel team dat een alternatief biedt voor verzorgingstehuizen voor ouderen met afnemende autonomie in de de Belgische provincie Luik.

Binnen het euPrevent PROFILE-project wil ISoSL zijn ervaring delen en bijdragen aan de ontwikkeling van een netwerk en instrumenten voor ouderen.

CCCA de Verviers

De CCCA van Verviers bestaat al meer dan 40 jaar en heeft als doelgroep senioren.

Het was belangrijk voor ons om aan dit project deel te nemen omdat het eenzaamheid wil bestrijden. Het is een gelegenheid om onze denkbeelden te verdiepen, kennis en beste praktijkvoorbeelden uit te wisselen en het bewustzijn te vergroten.

Verviers is een stad die vollop verandert en wij staan altijd open voor nieuwe projecten om te streven naar een betere toekomst.

Énéo Verviers

Énéo creëert connecties tussen senioren door ontmoetingen (cultuur, sport, enz.).

Door hen bij projecten te betrekken, krijgen senioren de kans actieve burgers te blijven en zich in te zetten voor een rechtvaardiger en meer op integratie gerichte samenleving.

Énéo, dat in alle dimensies van de uitvoering wordt gesteund door zijn vrijwilligers, pakt het probleem van de eenzaamheid onder ouderen aan.

MOVE

De faciliteiten van het MOVE-netwerk, CHC Health Group, St. Joseph Kliniek in St. Vith en St. Nicolaas Ziekenhuis in Eupen, bieden samen een multidisciplinaire en toegankelijke zorg.

Als vooraanstaande partner bij de sensibilisering voor het thema van ongewenste eenzaamheid, is de participatie in dit project vanzelfsprekend.

Commune de Fléron

De Sociale Dienst van Fléron heeft tot doel alle initiatieven te ondersteunen die bijdragen tot de verbetering van de levenskwaliteit van onze oudere medeburgers.

In het kader van het project zouden onze teams graag profiteren van een uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden om meer activiteiten aan te bieden die het sociaal isolement van senioren tegengaan.

OCMW Hamoir

De dienst voor senioren van het OCMW (Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn) van Hamoir richt zich tot de ouderen en hun naaste familieleden die samen in de gemeente wonen.

Het doel is het bieden van ondersteuning, begeleiding, informatie en een luisterend oor.

CVPS

Het Centrum voor Gezondheidsbevordering van Verviers ondersteunt de ontwikkeling van projecten en de uitvoering van activiteiten voor de professionals van het district Verviers.

In dit verband biedt het centrum methodologische en administratieve bijstand, opleiding en ontmoetingen tussen professionals.

De CVPS wil kennis en ervaring delen met de oudere bevolking.

Aidants proches

De NPA Aidants Proches is een vereniging van organisaties die zich bezighouden met de problematiek van mantelzorgers en degenen die werken met zorgbehoevenden en hun verzorgers.

In het kader van het project euPrevent PROFILE wil NPA Aidants Proches kennis en ervaring op het gebied van transversaliteit van zorg delen met de andere partners van het project.

Familienhilfe

De gezinsbegeleiders helpen senioren en hulpbehoevenden bij alle dagelijkse taken, zodat zij zelfstandig thuis kunnen en blijven wonen (zorg, huishoudelijke hulp, huishouden, enz.).

Wij staan elke dag in direct contact met senioren en willen in dit project de vertegenwoordigers van deze mensen zijn.

ASBL Senoah

Senoah is een pluriforme vereniging die als maatschappelijk doel heeft het welzijn van ouderen in hun woonomgeving te bevorderen.

De belangrijkste taak van Senoah is het luisteren naar, informeren en adviseren van ouderen wanneer zij op zoek zijn naar een geschikte woonplek.

In het kader van het project wil Senoah deelnemen aan de strijd tegen eenzaamheid onder ouderen door haar kennis en ervaring te delen.

Malmedy

De belangrijkste taak van de Adviesraad voor senioren Malmedy (CCCA) is het bespreken van gemeentelijke onderwerpen en het formuleren van adviezen aan het gemeentebestuur met het oog op de ontwikkeling van maatregelen die rekening houden met de behoeften van senioren.

Door hun vertegenwoordiging in de adviesraad voor senioren kunnen ouderen hun “alledaagse kennis” inbrengen en bijdragen leveren aan gemeentelijke kwesties.

Jalhay

De strijd tegen de vereenzaming van ouderen is een van de prioriteiten van het OCMW van Jalhay (Openbaar Centrum voor Sociale Actie).

Dit geldt zowel voor de dagelijkse projecten als voor de acties in het kader van het plan voor sociale cohesie.

Het complexe probleem vraagt om de uitwisseling van ideeën en oplossingen. Door het samenbrengen van verschillende instanties, kunnen wij een groeiend maatschappelijk probleem doeltreffender bestrijden.

„Kompetenznetz Gesundheitsförderung im Alter der StädteRegion Aachen“

Sinds 2020 organiseert het Sociaal Planbureau netwerkbijeenkomsten voor vertegenwoordigers van gemeenten en andere organisaties op het gebied van ouderenzorg/werk en gezondheid. Het doel is het gezamenlijk bevorderen van duurzame initiatieven die de kwaliteit van leven en het welzijn van ouderen verbeteren.

Onzekere leefomstandigheden, waaronder eenzaamheid en isolement, krijgen speciale aandacht.

Koordinationsstelle „Pro Seniorinnen und Senioren im Kreis Düren“

Het district Düren reageerde al vroeg op de demografische veranderingen door de oprichting van het coördinatiebureau “Pro Seniorinnen und Senioren im Kreis Düren Düren” in het Bureau voor demografie, kinderen, jeugd, gezin en senioren van het district Düren en biedt begeleiding, bijscholing en hulp bij alle aspecten van de ouderdom.

Een andere focus van de werkzaamheden is de ondersteuning bij het initiëren van voorstellen en projecten in het werken met ouderen en maatschappelijke betrokkenheid. Er worden regelmatig evenementen, campagnes en conferenties voor specialisten gehouden.

Verdere cooperaties

Malteser in het bisdom Aken

Malteser in het bisdom Aken biedt een ontmoetingsplaats voor senioren in de stadsregio.

Het aanbod in het kader van een levendig buurtwerk helpt eenzaamheid te voorkomen, bijvoorbeeld bezoek- en begeleidingsdiensten, mobiele boodschappenwagen, telefonische ontmoeting, IT-bijeenkomst.

Mensen met dementie en hun familieleden worden ondersteund door via advies, begeleiding in de thuissituatie, groepsaanbod en stamtafels voor familieleden.

Ze maken ook deel uit van het landelijke Malteser-project “Samen voor elkaar – Contact en gemeenschap op oudere leeftijd” (tot 2024).

Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz Aachen/Eifel

Het Regionale bureau voor veroudering, verzorging en dementie Aken/Eifel maakt deel uit van een landelijk initiatief voor structurele ontwikkeling door de deelstaatregering en de ziekenfondsen voor langdurige zorg in NRW.

Het doel is de zorgstructuren voor mensen met verschillende zorgbehoeften en voor verzorgende familieleden in Noordrijn-Westfalen samen met lokale ondersteuners te verbeteren.

De nadruk van ons werk ligt op informatie, begeleiding, ondersteuning, kwalificatie en netwerkvorming van fulltime en vrijwillig betrokken mensen en organisaties.