Slotconferentie “De impact van COVID-19 op de Euregio Maas-Rijn”
20 December 2021

Afgelopen donderdag 16 december 2021 vond de slotconferentie plaats van het Interreg EMR-project “De impact van COVID-19 op de Euregio Maas-Rijn” (aangeduid als project euPrevent COVID-19).

Het project euPrevent COVID-19 heeft tot doel de impact van COVID-19 op de bevolking in de Euregio Maas-Rijn (EMR), zijnde de bewoners van de grensregio’s van Nederland, België en Duitsland, te beoordelen. De resultaten van beide projectonderdelen werden gepresenteerd en besproken: de belangrijkste conclusies van de burgertoppen die in 7 EMR-steden werden gehouden en de resultaten van de vragenlijst en de serologische studie. De burgertoppen toonden de noodzaak aan van het verzamelen van kwalitatieve gegevens over de ervaringen van de burgers in de regio. De vragenlijstgegevens maakten het daarnaast mogelijk conclusies te trekken over het grotere geheel. De bevindingen van het project wezen erop dat de mensen hun gedrag aanpasten aan de nationale maatregelen ter bestrijding van COVID-19. De resultaten van de drie EMR-landen vertoonden veel gelijkenissen, ondanks enkele verschillen. COVID-19 heeft een enorme impact (gehad) op het dagelijks leven van de mensen overal, maar in grensoverschrijdende regio’s kunnen zich extra problemen voordoen. Hieruit blijkt het belang van Euregionale samenwerking, vooral in tijden van wereldwijde crisis.

Naast het euPrevent COVID-19-project werden ook andere interessante projecten rond COVID-19 gepresenteerd. Daartoe behoren projecten die op nationaal niveau worden uitgevoerd, b.v. de COVIMPACT-studie naar longCOVID die in België wordt en het Corona Onderzoek Limburg dat werd uitgevoerd bij de bevolking in Noord- en Zuid-Limburg in Nederland. De COVID-19 surveillance in Noordrijn-Westfalen in Duitsland werd gepresenteerd als een voorbeeld van de toepassing in de praktijk. Naast het nationale en Euregionale perspectief deelde Bettina Mennen van de WHO het Europese perspectief op de lessen die we kunnen trekken uit de pandemie.