Euregionaal ziekenhuiszegel ‘Hygiëne’
29 June 2017

Infectiepreventie en patiënten veiligheid is voor veel ziekenhuizen in de Euregio Maas-Rijn een belangrijk thema. Dat kunnen 20 ziekenhuizen uit de Euregio Maas-Rijn nu zwart op wit laten zien. Eind juni heeft de Stichting euPrevent | EMR het tweede en derde kwaliteitszegel ‘Hygiëne’ aan deze ziekenhuizen in België, Duitsland en Nederland uitgereikt.

De Stichting euPrevent | EMR ondersteunt grensoverschrijdende samenwerking van professionals en organisaties die zich voor het behoud, de verbetering van de gezondheid en het welbevinden van de bevolking in de Euregio Maas-Rijn inzetten.

Om het zegel te kunnen verwerven vond er bij elk deelnemend ziekenhuis een audit plaats door experts uit aangrenzende regio’s. Tot de criteria waarnaar gekeken werd behoren bijvoorbeeld praktische criteria zoals; hoe er op afdelingen door het personeel, patiënten en bezoekers wordt omgegaan met handhygiëne, welke protocollen er op de afdeling zijn voor handendesinfectie. Maar ook de deelname aan netwerken en trainingen door personeel inzake de inzet van antibiotica kwam aanbod.

Experten van publieke overheidsorganisaties zoals een Gesundheitsamt of een GGD hebben de audit uitgevoerd. Zij zijn ter plaatse gaan kijken of het ziekenhuis het begeerde zegel kon verwerven of niet. De inhoud van het euPrevent ziekenhuiszegel is drie jaar geldig. Daarna kan een nieuw zegel verworven worden van hetzelfde niveau of van een hoger niveau. De zegels worden steeds aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen vanuit de wetenschap.

“Verbetering van de kwaliteit van leven voor de mensen in de Euregio Maas-Rijn is wat we willen”, maakte Dr. Karl-Heinz Feldhoff duidelijk: hij is de voorzitter van de Stichting euPrevent | EMR en directeur van het Gesundheitsamt in Heinsberg. Hij had niets dan lof voor alle vertegenwoordigers van de deelnemende ziekenhuizen die ook aan de zegeluitreiking in Aken deelnamen: “Iedereen heeft aan de kwaliteitsdoelen voldaan en dat is een geweldige prestatie!”. De 20 ziekenhuizen die het zegel hebben ontvangen komen uit de regio’s van de Vulkaaneifel, Aken, Düren, Euskirchen, Heinsberg, Maastricht en Hasselt.

Samen met Prof. Dr. Wolfgang Dott, lid van de wetenschappelijke adviesraad van de Stichting euPrevent | EMR, heeft dr. Karl-Heinz Feldhoff de zegels aan de ziekenhuizen uitgereikt. Een duidelijk signaal aan de patiënten: Daar waar het zegel in het ziekenhuis hangt heeft hygiëne en infectieziektepreventie prioriteit!