euPrevent PROFILE – Netwerkbijeenkomsten Belgisch Limburg & Zuid-Limburg (NL)
21 July 2022

Een belangrijk aspect van de werkzaamheden in het kader van het PROFILE-project is het verzamelen, uitwisselen en bundelen van kennis uit de verschillende regio’s over het thema eenzaamheid onder ouderen.

Aangezien er in de Euregio Maas-Rijn veel expertise over dit onderwerp aanwezig is, zijn de projectpartners van het project PROFILE bijzonder verheugd dat er op 17 mei en 23 juni twee netwerkbijeenkomsten met verschillende experts uit Zuid-Limburg (NL) en Belgisch Limburg hebben plaatsgevonden.

In een eerste online-event op 17 mei kregen de deelnemers een overzicht van de doelstellingen en activiteiten van het PROFILE-project.

Op 23 juni hadden deelnemers en projectpartners eindelijk de gelegenheid elkaar persoonlijk te ontmoeten. In de loop van verschillende workshops werden verschillende praktische benaderingen van de problematiek van eenzaamheid onder ouderen uitgewisseld. Het ging er ook om een gevoel te krijgen voor hoe het dagelijkse werk rond dit thema voor professionals en vrijwilligers binnen het project kan worden vergemakkelijkt.

De projectpartners willen de vele geëngageerde deelnemers uit de regio bedanken en kijken ernaar uit om het PROFILE-project samen verder te brengen en duurzame oplossingen tegen eenzaamheid op oudere leeftijd te ontwikkelen.